ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT

Infiintarea unui ONG – acte necesare, costuri si pasi de urmat

de Colorful.hr | May 5, 2021

Organizatiile neguvernamentale, pe scurt, ONG-urile, reprezinta forme asociative, create in mod voluntar de persoane fizice sau juridice, pentru a promova valorile civice, democratice si ale statului de drept. In continuare, poti citi mai multe despre principalele tipuri de ONG-uri, pasii infiintarii unui ONG, documentele de care ai nevoie, precum si care sunt costurile la care ar trebui sa te astepti. 

Cadru legal

Infiintarea unui ONG este reglementata prin Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 si prin Legea nr. 276/2020 pentru modificarea actului legislativ anterior. 

Potrivit OG nr. 26/2000, poti deveni membru de ONG in nume propriu, dar si prin intermediul unei societati cu raspundere limitata (SRL) sau al altei persoane juridice. Inclusiv minorii de peste 14 ani pot fi membri, insa doar cu acordul parintilor sau al tutorilor legali. De asemenea, persoanele de cetatenie straina pot fi membre ale unor ONG-uri romanesti. 

Un alt aspect important, mentionat in OG, este ca membrii ONG-urilor nu trebuie sa aiba cazier fiscal. Cu alte cuvinte, persoanele care nu isi platesc impozitele nu vor fi aprobate ca membri ai unui ONG. 

Legea nr. 276/2020 aduce o serie de modificari ce inlesnesc infiintarea unui ONG, precum si desfasurarea activitatii. Astfel, incepand cu 5 decembrie 2020, data la care a intrat in vigoare legea, nu mai trebuie sa obtii acordul vecinilor pentru a infiinta un ONG intr-un apartament. Mai mult, nu mai este necesar ca un ONG sa aiba act constitutiv, ci doar statutul pentru a putea fi recunoscut. 

De asemenea, Legea nr. 276/2020 prevede si reducerea patrimoniului minim al unei fundatii. Daca anterior, patrimoniul minim era de o suta de salarii minime brute, deci 223.000 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 276/2020, valoarea sa a scazut semnificativ, pana la zece salarii minime brute, in momentul actual, 22.300 de lei. Mai mult, nu mai exista obligatia de a depune un patrimoniu minim de 200 de lei, pentru a infiinta o asociatie. 

O alta noutate se refera la statutul ONG-ului. Incepand cu data de 5 decembrie 2020, semnatura membrilor pe statut este suficienta, iar actul nu mai trebuie atestat de un avocat sau autentificat de notar. 

Totodata, legea prevede eliminarea dispozitiei conform careia o asociatie trebuie sa cuprinda, in numele sau, cuvantul „asociatie”. 

Ce inseamna un ONG

Un ONG cuprinde mai multe structuri juridice private (ce nu fac parte din categoria institutiilor statului), care pot lua decizii in nume propriu si raspund legal pentru aplicarea acestora. Caracteristicile de baza ale unei organizatii neguvernamentale sunt:

 • Organizatie non-profit, nepatrimoniala – o entitate al carei scop nu este de a realiza activitati economice, deci nu are in vedere obtinerea profitului;
 • Fara scop lucrativ – organizatia isi aduce aportul prin sustinerea comunitatilor locale, regionale sau internationale.

Forme juridice ale ONG-ului

Un ONG poate avea una dintre urmatoarele forme juridice: asociatie, fundatie sau federatie. Sa aflam mai multe despre fiecare in parte. 

Asociatia

Asociatia este reprezentanta printr-o conventie, in care mai multe persoane ofera permanent resurse materiale, cunostinte si forma de munca in comunitatea locala, regionala sau internationala. 

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, asociatiile se pot forma din cel putin trei persoane, ce contribuie in mod egal sau diferit cu resurse intelectuale ori materiale, pentru a realiza activitati de interes general, dar si personal si nepatrimonial al membrilor sai. Conform articolului nr. 211 din Noul Cod Civil, minorii nu pot ocupa pozitii in Consiliul Director sau in Comisia de Cenzori a unei asociatii. 

Fundatia 

Fundatia este o organizatie mai inchisa, prin comparatie cu asociatia. Scopul fundatiei trebuie sa fie unul altruist, bine stabilit, realist si in interesul general sau comunitar. O fundatie poate fi infiintata chiar si de catre o persoana.

Valoarea totala a patrimoniului trebuie sa fie de cel putin 10 ori salariul minim brut. Exista si o exceptie, in cazul in care fondurile sunt utilizate de o alta asociatie sau fundatie, pentru a le sprijini, valoarea patrimoniului poate sa fie de doua ori salariul minim pe economie (2.300 de lei, in anul 2021). 

Spre deosebire de asociatiile in care mai multe persoane se reunesc, pentru a realiza proiecte in folosul comunitatii, fundatia actioneaza oarecum diferit. Reprezinta, in esenta, o modalitate ca o persoana (sau mai multe) sa depuna o suma de bani si/sau bunuri, pentru un anumit scop. De exemplu, pentru a ajuta persoanele fara adapost. 

Federatia

Federatia se aseamana cu societatea pe actiuni. In vederea infiintarii sale, este nevoie de cel putin doua asociatii sau fundatii, fiecare pastrandu-si personalitatea juridica.

O federatie are drept scop sustinerea unor activitati de interes general, al colectivitatii sau in interes personal nepatrimonial. Asociatiile sau fundatiile se unesc in federatii, pentru a realiza proiecte de mai mare amploare sau pentru a atrage finantare mai consistenta. 

Este important de stiut ca partidele politice, sindicatele si bisericile nu sunt ONG-uri. Daca iti doresti sa organizezi o astfel de entitate, trebuie sa urmezi proceduri diferite. 

Cum obtii statutul de utilitate publica

Potrivit articolului nr. 38, alin (1) din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, poti obtine statutul de utilitate publica, daca indeplinesti urmatoarele conditii:

 • Desfasori o activitate in interes general sau in interesul unei colectivitati;
 • Functionezi de minimum trei ani si ti-ai indeplinit o parte dintre obiective;
 • Prezinti raportul de activitate, din care sa rezulte desfasurarea unor activitati anterioare semnificative, impreuna cu situatiile financiare anuale si bugetul de venituri si cheltuieli din ultimii trei ani anteriori datei depunerii cererii pentru recunoasterea statutului de utilitate publica;
 • Detii patrimoniu, logistica, membri si personal angajat;
 • Valoarea activului patrimonial din fiecare dintre cei trei ani anteriori sa fie cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial sau de trei ori valoarea salariului brut pe tara;
 • Dovedesti existenta unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii/fundatii din tara si din strainatate;
 • Dovedesti obtinerea unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau poti sa prezinti scrisori de recomandare, din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, in care se recomanda continuarea activitatii.

Daca indeplinesti toate aceste conditii, va trebui sa adresezi o cerere Secretarului General al Guvernului, care, in termen de 15 zile, va trimite un organ de specialitate al administratiei publice.

Potrivit legii, Guvernul Romaniei poate sa accepte neindeplinirea conditiilor de mai sus, in cazul in care asociatia sau fundatia a rezultat din fuziunea mai multor asociatii sau fundatii preexistente sau daca fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi indeplinit conditiile in mod independent. 

Cererea pentru a obtine statutul de utilitate publica trebuie sa contina, potrivit articolului numarul 38, alineatul (1) din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, urmatoarele documente:

 • Copii ale statutului asociatiei sau fundatiei;
 • Copie dupa dovada dobandirii personalitatii juridice;
 • Dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care este deschis contul;
 • Copie dupa dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;
 • Datele de identificare ale persoanelor fizice (nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate) sau juridice (sediul si codul de identificare fiscala) ce colaboreaza cu asociatia sau fundatia, in vederea realizarii obiectivelor de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica;
 • Situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii trei ani de activitate;
 • Lista persoanelor angajate si copii dupa contractele de munca ale angajatilor;
 • Copii dupa conventii de colaborare, calificari si scrisori de recomandare.

Etapele infiintarii unui ONG

Etapele infiintarii unui ONG

Infiintarea unui ONG presupune doua etape principale: etapa juridica si etapa extrajuridica. Etapa juridica este reprezentanta de colaborarea cu instanta de judecata. In aceasta faza, instanta pronunta hotararea de admitere a cererii sau de respingere motivata.

Procedura dureaza aproximativ doua zile din momentul depunerii, iar incheierea poate fi supusa caii de atac a recursului in termen de cinci zile de la pronuntare sau de la comunicare. 

Inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 276/2020, etapa extrajuridica se desfasura in fata notarului, care trebuia sa aprobe si sa autentifice inscrisurile prezentate de catre reprezentantii organizatiei. In prezent, semnatura membrilor pe statut este suficienta, nemaifiind necesara autentificarea de catre notar. Exceptie face cazul in care patrimoniul asociatiei sau al fundatiei consta si in bunuri imobile. In acest caz, statutul trebuie autentificat de un notar. 

Statutul unui ONG

Statutul unui ONG poate fi diferit daca detii o asociatie, o fundatie sau o federatie. Statutul unei asociatii cuprinde, potrivit articolului nr. 6 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, sub sanctiunea nulitatii absolute:

 • Datele de identificare ale membrilor asociati, respectiv numele si prenumele, CNP-ul, seria si numarul cartii de identitate, pentru persoane fizice, sau denumirea si codul de identificare fiscala, pentru persoanele juridice, si, dupa caz, resedinta sau adresa sediului social;
 • Exprimarea dorintei de asociere si precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
 • Denumirea si sediul asociatiei;
 • Durata de functionare a asociatiei, pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau pe termen nedeterminat;
 • Patrimoniul initial al asociatiei – activul patrimonial este format din aportul financiar si in natura al asociatilor;
 • Componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 • Persoana sau persoanele imputernicite pentru a desfasura procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 • Modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
 • Drepturile si obligatiile asociatilor;
 • Categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
 • Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
 • Destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei;
 • Semnaturile membrilor asociatiei.

Statutul unei fundatii trebuie sa contina, conform articolului nr. 16 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, urmatoarele:

 • Datele de identificare ale fondatorului sau ale fondatorilor, nume, prenume, CNP, seria si numarul cartii de identitate, pentru persoanele fizice, sau denumirea, codul de identificare fiscala a persoanei juridice, si, dupa caz, domiciliul, resedinta sau adresa sediului social;
 • Scopul si obiectivele fundatiei;
 • Denumirea si sediul fundatiei;
 • Durata de functionare a fundatiei, determinata sau nedeterminata;
 • Patrimoniul initial al fundatiei;
 • Componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 • Persoana sau persoanele imputernicite pentru a desfasura procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 • Categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
 • Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 • Procedura de desemnare si modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • Destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;
 • Semanatura fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor fundatiei.

In fine, statutul federatiei trebuie sa contina urmatoarele:

 • Denumirea, sediul si insemnele federatiei;
 • Membrii federatiei;
 • Scopul infiintarii si obiectivele;
 • Drepturile si indatoririle membrilor federatiei;
 • Drepturile si indatoririle organizatiilor membre;
 • Obtinerea si pierderea calitatii de membru;
 • Patrimoniul federatiei;
 • Organele de conducere, congresul, consiliul federal si comisia de cenzori;
 • Procedura de desemnare in functii executive;
 • Atributiile biroului executiv si ale membrilor sai;
 • Sanctiunile si suspendarea calitatii de membru.

Actele necesare pentru dosarul de infiintare a unui ONG

Asociatiile, fundatiile si federatiile dobandesc personalitate juridica, odata ce sunt inscrise in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat in grefa judecatoriei in a carei circumscriptie isi au sediul. Dosarul de infiintare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • Dovada rezervarii denumirii;
 • Cartile de identitate ale membrilor fondatori;
 • Dovada sediului;
 • Dovada patrimoniului initial, unde este cazul;
 • Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau certificatul fiscal, pentru persoanele juridice;
 • Statutul, semnat de membri.

Incepand cu data de 5 decembrie 2020, la infiintarea unei asociatii, cererea pentru dobandirea personalitatii juridice pentru asociatii este taxata cu suma de 100 de lei, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 80/2013 privind taxele judiciare pe timbru. 

Pasii pentru infiintarea unui ONG

Poti infiinta un ONG, avand in vedere urmatorii pasi:

Pasul 1: Rezervarea denumirii ONG-ului

Primul pas este dobandirea dovezii disponibilitatii denumirii pentru asociatie/fundatie. Poti face acest lucru depunand o cerere la Registratura Generala a Ministerului Justitiei. Dovada o vei primi in maximum cinci zile si are o valabilitate de sase luni.

Pasul 2: Stabilirea sediului social

Orice asociatie sau fundatie este obligata sa aiba un sediu. Acesta poate fi un apartament sau o casa, personala sau inchiriata. Pentru ca locuinta sa devina sediu social al asociatiei sau fundatiei, trebuie sa existe un contract de comodat sau unul de inchieriere intre proprietar si asociatie/fundatie.

👉 Afla mai multe despre contractul de comodat de AICI

Pasul 3: Redactarea statutului si a actului constitutiv

Se refera la actele principale ale unui ONG. Documentele definesc cum este organizat ONG-ul, care sunt obiectul de activitate, sediul social, fondatorii, corpul de conducere, patrimoniul, drepturile membrilor. Statutul ONG-ului este trecut dupa modelul urmator:

 1. Dispozitii generale
 2. Scopul asociatiei/fundatiei

III. Patrimoniul

 1. Membrii asociatiei/fundatiei
 2. Drepturile si indatoririle membrilor
 3. Organizare, conducere, control

VII. Resurse patrimoniale

VIII. Dizolvarea asociatiei/fundatiei

 1. Dispozitii finale
 2. Semnaturile membrilor fondatori

Actul constitutiv recunoaste hotararile fondatorilor de a infiinta asociatia/fundatia si desemneaza consiliul executiv, fiind organizat dupa urmatorul model: 

Art 1. Denumirea entitatii si membrii fondatori

Art 2. Forma juridica

Art 3. Durata si sediul

Art 4. Scopul asociatiei

Art 5. Patrimoniul

Art 6. Componenta organelor de conducere si a Adunarii Generale

          Semnaturile membrilor fondatori 

Pasul 4: Constituirea patrimoniului

In cazul unei asociatii, valoarea patrimoniului minim pentru infiintarea ONG-ului a fost eliminata, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 276/2020. In cazul fundatiei, patrimoniul minim este de cel putin zece ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Dupa stabilirea patrimoniului, va trebui sa primesti o dovada, care sa evidentieze faptul ca patrimoniul a fost depus intr-un cont bancar. 

Pasul 5: Obtinerea cazierului fiscal de catre fondatori/asociati

In aceasta etapa, fondatorii sau asociatii trebuie sa obtina cazierul fiscal personal. Obtinerea cazierului este gratuita, iar documentul este valabil maximum 30 de zile din momentul eliberarii. Cazierul este eliberat de Ministerul Finantelor, prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul solicitantului, in urma completarii formularului 504, pus la dispozitie de autoritati.

👉 Află totul despre obtinerea cazierului fiscal de AICI

Pasul 6: Depunerea dosarului de infiintare ONG

Obtinerea cazierului fiscal este urmata de depunerea dosarului de infiintare, la Judecatoria pe raza careia se afla sediul asociatiei/fundatiei. Dosarul de depunere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • Actele obtinute pana in acest moment, respectiv actul constitutiv, statutul, actele care dovedesc sediul si patrimoniul initial, daca este cazul, dovada disponibilitatii denumirii si cazierul/cazierele fondatorilor/asociatilor;
 • Copie dupa cartea de identitate si chitanta care atesta plata taxei de timbru;
 • Cerere tip, adresata Presedintelui Judecatoriei, in care sa soliciti „acordarea personalitatii juridice si inscrierea asociatiei/fundatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor”.

Dupa depunerea dosarului, vei primi un numar de inregistrare, iar dupa doua zile, vei putea afla, folosind acest numar si intrand pe site-ul portal.just.ro, la sectiunea „Portalul instantelor de judecata”, data la care trebuie sa te prezinti in fata instantei si numarul completului de judecata. 

In cazul in care hotararea judecatoreasca este una favorabila, vei primi prin posta, la sediul social, o copie dupa incheierea judecatoreasca de inscriere a asociatiei/fundatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Pasul 7: Eliberarea copiei de pe sentinta civila si inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

La aproximativ doua saptamani dupa pronuntare, trebuie sa depui o cerere pentru eliberarea sentintei civile (incheierea judecatoreasca, pronuntata in sedinta publica de judecator) si a certificatului de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa Judecatoriei.

Foarte important este sa ceri minimum patru copii autentificate pentru fiecare document. Costul este de 5 lei per exemplar si se achita la CEC sau la casieria Judecatoriei.  

Dosarul de infiintare ONG - documente necesare

Pasul 8: Obtinerea certificatului de inregistrare fiscala

Urmatorul pas este obtinerea certificatului de inregistrare fiscala. Pentru a-l obtine, sunt necesare urmatoarele documente:

 • Copie dupa statut;
 • Copie dupa actul constitutiv;
 • Copie dupa incheierea judecatoreasca;
 • Copie de inscriere dupa certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;
 • Timbrul fiscal, in valoare de 3 lei;
 • 2 formulare 010 completate (le poti obtine de la sediul ANAF).

Certificatul de inregistrare fiscala este eliberat in maximum 10 zile. 

Pasul 9: Realizarea stampilei

Poti obtine stampila, daca te prezinti la orice magazin de specialitate cu hotararea judecatoreasca de acordare a personalitatii juridice si/sau cu certificatul de inregistrare fiscala si/sau certificatul de inscriere, in original sau copie legalizata (plus o copie simpla), precum si cu actul de identitate, in copie sau original. Unele magazine nu solicita alte documente, decat actul de identitate, insa este bine sa le ai la tine, pentru a evita drumurile inutile. 

Doua stampile, una mare si una de buzunar, costa aproximativ 100 de lei si se obtin in maximum o ora. Pasul urmator este achizitionarea chitantierului si a unui facturier. 

Pasul 10: Deschiderea unui cont bancar

Ultimul pas este deschiderea contului bancar. Pentru aceasta, trebuie sa mergi la banca unde ai constituit patrimoniul, avand urmatoarele documente:

 • Statutul;
 • Actul constitutiv;
 • Incheierea judecatoreasca;
 • Certificatul de inregistrare fiscala.

Contul bancar este deschis pe loc, in prezenta tuturor membrilor fondatori si a stampilei.

Costuri asociate infiintarii unui ONG

Infiintarea unui ONG presupune o serie de costuri:

 • Pentru stabilirea sediului social – 30 de lei;
 • Pentru redactarea statutului si a actului constitutiv – costul pentru autentificarea documentelor este de 200-300 de lei, in functie de onorariu si de numarul de exemplare;
 • Pentru eliberarea copiei sentintei civile si inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor – 5 lei per exemplar;
 • Pentru realizarea stampilei – 100 de lei pentru doua stampile;
 • Deschiderea unui cont bancar – in general, 0 lei. 

Infiintarea unui ONG este un proces anevoios, ce implica mai multe etape si o multitudine de documente. Te poti ocupa de acestea singur/alaturi de fondatori sau asociati ori poti cere ajutorul unui avocat. Indiferent ce varianta alegi, daca vezi lucrurile global si privesti pe termen lung, vei descoperi ca munca pe care o depui acum, pentru a infiinta ONG-ul, iti va fi rasplatita cu satisfactia pe care o vei avea, atunci cand te vei implica in proiectele dragi tie. 

Sursa Foto: Shutterstock

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 3.35

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]