ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT
HR CEO manageri

Procedura pentru decontarea si plata indemnizatiilor pentru angajati si angajatori a fost aprobata. MODELE DE DOCUMENTE

de Colorful.hr | August 28, 2020

Actualizat septembrie 2020

In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 719 din 27 august 2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata indemnizatiilor acordate in baza OUG 132/2020, pentru:

 • reducerea timpului de munca
 • profesionisti si persoane care au incheiate conventii individuale de munca
 • forta de munca ziliera
 • suma reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru contractele de munca pe perioada determinata

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

Angajatii au posibilitatea sa reduca timpul de lucru al salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive. Pe parcursul reducerii programului de lucru, salariatii afectati de aceasta masura vor beneficia de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru, indemnizatie care va veni in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Potrivit calculatorvenituri.ro, Hotararea 719/2020 prevede ca aceasta indemnizatie se va deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj la cererea angajatorilor. Indemnizatia se va deconta pentru luna anterioara celei in care se depune cererea.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

1. O declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de aplicare a reducerii timpului de munca si de decontare a indemnizatiei.

Conditiile se refera la:

 • Stabilirea reducerii timpului de munca prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive.
 • Stabilirea de catre angajator a programului de munca pentru intreaga luna, fie ca este vorba de program de munca in ture sau program de munca inegal.
 • Comunicarea deciziei angajatorului privind reducerea timpului de munca, programului de lucru, modului de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente catre salariat cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si transmiterea in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.
 • Masura trebuie sa afecteze cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii.
 • Reducerea activitatii sa fie justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria reglementata deOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prinLegea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

2. Lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, semnata de reprezentantul legal al angajatorului

Cererea si documentele se vor depune in format electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social.

Vezi AICI GHIDUL de completare si transmitere ale formularelor si documentelor, prin platforma aici.gov.ro, pentru a beneficia de indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei se va efectua in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Vezi, mai jos, modele de documente pentru indemnizatii,  pentru reducerea timpului de munca sau descarca-le de AICI.

Cerere indemnizatie reducere timp munca

Declaratie indemnizatie reducere timp munca

Indemnizatia pentru profesionisti si persoane care au incheiate conventii individuale de munca

Profesionistii si persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca vor putea beneficia, in baza unei cereri, de o indemnizatie lunara de 41.5% din castigul salarial mediu brut prevazut pentru anul 2020, indemnizatie pentru care se va datora impozit pe venit si contributii sociale. Aceste obligatii fiscale vor fi declarate prin intermediul declaratiei unice, exceptie facand persoanele care au incheiate conventii individuale de munca, pentru care angajatorii sunt cei care retin, declara si platesc contributiile sociale si impozitul pe venit aferent acestei indemnizatii.

Persoanele indreptatite sa primeasca indemnizatia vor depune, in format electronic sau in format letric, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea insotita de copia actului de identitate si de o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei.

Plata indemnizatiei se va efectua in cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

Vezi, mai jos, modelele de documente pentru indemnizatie profesionisti sau descarca modele de documente pentru indemnizatii de AICI.

Cerere indemnizatie profesionisti

Declaratie indemnizatie profesionisti

Vezi, mai jos, modelele de documente pentru indemnizatie persoane care au incheiat conventii individuale de munca sau descarca-le de AICI.

Cerere concentie individuala de munca

 

Declaratie conventie individuala de munca

Indemnizatia pentru zilieri

Zilierilor li se va acorda pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, o suma de la bugetul de stat reprezentand 35% din remuneratia cuvenita pentru ziua de lucru, numai in situatia in care aceste persoane colaboreaza cu unitati care activeaza in domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 (lista domeniilor in care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional) si a caror activitate a fost afectata de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmarea a virusului SARS-CoV-2.

Cererea si listele cu zilierii beneficiari se vor depune in format electronic de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare si incasare, la agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, in luna curenta, pentru luna anterioara.

Decontarea sumei se va face in termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii inregistrati in Revisal.

Vezi, mai jos, modelele de documente pentru indemnizatie zilieri sau descarca-le de AICI.

Cerere indemnizatie zilieri

Declaratie indemnizatie zilieri

Suma reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru contractele de munca pe perioada determinata

Conform OUG 132/2020, pana la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, angajatorii care au salariati cu contracte individuale de munca beneficiaza de decontarea unei parti din salariu acordat acestora, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut pentru anul 2020.

Potrivit calculatorvenituri.ro, cererea pentru decontare va fi insotita de urmatoarele documente:

 • o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta (contractele individuale de munca cu norma intreaga au fost incheiate pe o perioada determinata, de pana la 3 luni pana la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni).
 • lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.
  Cererea si documentele se vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in format letric sau in format electronic, in luna curenta pentru luna anterioara, dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Decontarea sumei se va face in termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajatii care se regasesc in Revisal si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Vezi, mai jos, modelele de documente pentru decontarea sumei reprezentand 41,5% din salariul angajatilor sau descarca-le de AICI.

Cerere decontare salariu

Declaratie decontare salariu

__________________________________

Articol initial – 28 august || Guvernul a aprobat procedura de decontare si plata a indemnizatiilor destinate angajatilor si angajatorilor si de stimulare a cresterii ocuparii fortei de munca in contextul situatiei determinate de raspandirea coronavirusului, a anuntat Ministerul Muncii.

Pentru acordarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca al salariatilor, angajatorii trebuie sa depuna cereri la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca din raza in care isi au sediul social, in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara si dupa plata impozitelor si contributiilor. Cererile vor fi insotite de o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de aplicare a reducerii timpului de munca si de decontare a indemnizatiei, precum si de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea.

Pentru acordarea indemnizatiei profesionistilor definiti de Codul civil, cererile se depun la agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala in raza carora isi au sediul social, in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara. Fiecare cerere va fi insotita de copia actului de identitate si de o declaratie pe propria raspundere.

Guvernul a stabilit ca ambele masuri sa se aplice pana la data de 31 decembrie 2020.

Pentru sumele acordate beneficiarilor de lucrari care utilizeaza forta de munca ziliera, cererile vor fi facute de beneficiarii de lucrari si depuse la agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala in raza carora isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, in luna curenta pentru plata sumelor din luna anterioara. Pe langa cerere va fi depusa si lista zilierilor beneficiari, care va fi verificata de agentia pentru plati si inspectie sociala, cu sprijinul inspectoratului teritorial de munca. Decontarea sumelor se va face numai pentru zilierii care se regasesc in Registrul electronic de evidenta a zilierilor.

Pentru sumele acordate angajatorilor pentru angajatii cu contract individual de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, angajatorii depun cereri la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in raza carora isi au sediul social, in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente. Cererile vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor si de lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, aceasta lista urmand sa fie verificata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prin consultarea Registrului general de evidenta a salariatilor.

Aceste doua masuri prevazute de OUG nr.132/2020 se aplica pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari/angajatorului, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

Executivul a stabilit ca pentru decontarea acestor indemnizatii documentele sa fie depuse in format electronic, prin completarea modelelor de cereri si a formularelor electronice disponibile pe platforma aici.gov.ro, sau in format letric. In cazul zilierilor, documentele pentru acordarea sumelor vor fi depuse in format electronic.

Decontarea sumelor se va face in cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor justificative, dupa plata impozitelor si contributiilor in cazul angajatorilor care apeleaza la masura de reducere a timpului de munca si pentru lucrarile sezoniere.

Modelele documentelor urmeaza sa fie aprobate prin ordin al Ministrului muncii, in cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a Hotararii de Guvern.

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 3.67

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]