CERE O OFERTA

Acte necesare pentru coasigurat

EMPLOYEE SELF SERVICE

PERSONNEL ADMINISTRATION

TIME & ATTENDANCE

PAYROLL MANAGEMENT

PERFORMANCE MANAGEMENT

LEARNING & DEVELOPMENT

RECRUITMENT & SELECTION

DOCUMENTS MANAGEMENT

ENTERPRISE SOCIAL NETWORK

hr cloud software
We to color your business
 • 8 aprilie 2016
 • Colorful HR

Potrivit Legii sanatatii 95/2006 actualizata, statutul de coasigurat poate fi indeplinit doar de unele persoane si in anumite conditii.

Astfel, urmatoarele persoane pot fi incadrate la categoria coasigurat sanatate, aflat in intretinerea unei alte persoane, in conformitate cu art. 213, din Legea Sanatatii:

 • sotul;
 • sotia;
 • parintii care nu au venituri si sunt intretinuti de catre persoana asigurata.

Conditii pentru a fi coasigurat sanatate

Exista doua conditii de baza care trebuie indeplinite pentru a deveni coasigurat:

 • sa nu realizezi venituri proprii;
 • sa fii in intretinerea salariatului.

O informatie utila este faptul ca determinarea persoanelor intretinute de un salariat are impact si in stabilirea impozitului pe salarii, deoarece salariatul beneficiaza de o suma de bani, care apare pe fluturasul de salariu cu titlu de deducere personala, criteriul de acordare fiind numarul acestor persoane aflate in intretinerea sa.

Conditiile care trebuie indeplinite de o persoana pentru a fi considerata in intretinerea salariatului sunt urmatoarele:

1. Contribuabilul si persoana aflata in intretinere sa fie inrudite.

Mentionam aici faptul ca nu este obligatoriu ca persoana respectiva sa aiba acelasi domiciliu ca salariatul.

Urmatoarele persoane se pot afla in intretinerea salariatului:

- sotul, respectiv sotia acestuia ;
- copiii;
- persoanele inrudite cu salariatul, de gradul I si II;
- rudele sotului sau sotiei salariatului, de gradul I si II.

2. Persoanele aflate in intretinere sa aiba venituri lunare de cel mult 250 lei.

3. Persoanele intretinute sa posede terenuri agricole si silvice, a caror suprafata sa fie de maximum 20.000 mp in zonele montane si mai putin de 10.000 mp in zonele colinare si de ses.

Precizam faptul ca toate aceste trei conditii trebuie indeplinite concomitent.

Cuantumul deducerii personale va fi stabilit tinandu-se cont de cate persoane se afla in intretinerea salariatului, precum si de veniturile acestuia din urma.

Acte necesare coasigurat

 • declaratie pe propria raspundere, redactata de salariat;
 • copie dupa actul de identitate al coasiguratului;
 • copie a actului care demonstreaza legatura de rudenie dintre salariat si coasigurat;
 • acte emise de organele fiscale teritoriale care sa demonstreze ca persoana in cauza nu realizeaza venituri impozabile;
 • declaratie pe propria raspundere din partea coasiguratului, din care sa reiasa faptul ca nu realizeaza venituri.

Pe baza acestor documente, un coasigurat sanatate va primi o adeverinta de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu ajutorul careia va dovedi incadrarea  in categoria persoanelor care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei.

Adeverinta de coasigurat se elibereaza de catre angajatorul persoanei asigurate.

Aceasta atesta faptul ca persoana respectiva are calitatea de salariat, precum si faptul ca a contribuit lunar cu o suma de bani la asigurarile sociale de sanatate.

De asemenea, adeverinta de coasigurat sanatate trebuie sa contina datele persoanei coasigurate :

CNP;

Nume, prenume;

Data Nasterii;

Grad de Rudenie;

Calitate coasigurat.

Aboneaza-te la newsletter


CAUTI UN MODEL DE DOCUMENT?

HR CLOUD SOFTWARE

COLORFUL.HR

Vezi mai multe detalii