ColorfulHR logo
INCEARCA GRATUIT
HR CEO manageri

UPDATE Concediul medical – ce spune legea, cine poate beneficia si cum se plateste

de Ana Zorzonel | May 9, 2019

Actualizat august 2020

Descarca ADEVERINTA CONCEDIU MEDICAL

Concediul medical este un drept de care beneficiaza toti angajatii din Romania, in anumite conditii. E bine de retinut de la bun inceput ca exista mai multe tipuri de concedii medicale, iar durata si plata acestora difera pentru fiecare in parte.

In cele ce urmeaza iti vom detalia toate aceste aspecte, dar si in ce conditii poti sa iti iei concediu medical si cum poti sa obtii adeverinta de concediu medical.

Cum este reglementat si cate tipuri de concediu medical exista

Concediile medicale, indiferent de tipul acestora, sunt reglementate de OUG nr. 158/2005, care a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Conform OUG, exista urmatoarele tipuri de concedii medicale de care pot beneficia angajatii:

 • Concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – acesta poate fi solicitat in cazul in care nu mai poti sa lucrezi din cauza unui accident care a avut loc in timpul tau liber, adica nu este accident de munca, sau daca suferi de o boala obisnuita. Acest concediu este acordat pe o perioada de cel mult 183 de zile pe perioada unui an. Tot pe aceasta perioada se acorda si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in valoare de 75% din media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare si 100% daca este vorba de urgente medico-chirurgicale, neoplazii, tuberculoza, SIDA sau boala infectocontagioasa din grupa A. 
 • Concediu medical pentru accidente de munca si boli profesionale – spre deosebire de tipul de concediu mentionat anterior, acesta se acorda in cazul in care a avut loc un accident de munca sau suferi de o boala profesionala. Perioada maxima pentru care se acorda este de 180 de zile intr-un an, timp in care beneficiezi si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, in valoare de 80% din media veniturilor salariului brut din ultimele sase luni anterioare incidentului sau de 100% daca este vorba de urgente medico-chirurgicale.
 • Concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav – de acest tip de concediu poate sa beneficieze unul dintre parinti in cazul in care au un copil care se imbolnaveste, cu varsta sub sapte ani. In schimb, daca este vorba de un copil cu handicap, concediul se poate acorda pana la varsta de 18 ani. Valoarea indemnizatiei este de 85% din venitul brut.
 • Concediu pentru sarcina si lauzie – acesta are o durata minima obligatorie de 42 de zile si poate fi prelungit pana la 126 de zile. Valoarea indemnizatiei este de 85% din media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. A nu se confunda cu concediul pentru cresterea copilului.
 • Concediu pentru risc maternal – acest tip de concediu se acorda femeilor care au nascut recent sau alapteaza, in cazul in care jobul pe care il au poate pune in pericol sanatatea acestora si a copilului. In primul rand, angajatorul are obligatia sa ofere conditii diferite de munca si sa modifice programul de lucru, sa ii ofere un job pe o pozitie care nu prezinta riscuri, iar in ultima instanta se acorda concediu de risc maternal. Valoarea indemnizatiei este de 75% din baza de calcul, fara sa fie necesar un stagiu de cotizare.
 • Concediu medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca – acesta faciliteaza de fapt reintegrarea in munca a angajatului si poate fi acordat sub forma de reducere a timpului de lucru (cu un sfert din programul normal), concediu pentru carantina, daca angajatul nu mai poate lucra din cauza unor boli contagioase sau ca tratament balnear pentru cei care se afla in incapacitate temporara de munca, pentru o perioada de cel mult 90 de zile.

Certificatul de concediu medical – MODEL NOU

Pe data de 2 iulie 2020, in Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, scrie calculatorvenituri.ro.

Prin intermediul Ordinului nr. 1092/745/2020 se aproba modelul unic al certificatului de concediu medical, care constituie ordin de plata si in baza caruia se acorda indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si indemnizatiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Noul model al certificatului de concediu medical este prevazut in Anexa nr. 1.

Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical sunt detaliate in cuprinsul Anexei nr. 2.

Formularele de certificate de concediu medical in formatul aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30.09.2020.

Modificari ale legislatiei privind concediul medical in starea de alerta

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, scrie calculatorvenituri.ro.

Astfel, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate au fost, din nou, modificate.

Iata cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 1395/2020:

1. Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare, daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

a) indeplinesc stagiul minim de asigurare prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

Asadar, modificarea priveste litera b), intrucat au fost adaugate printre exceptiile de la prezentarea adeverintei de la angajator carantina si bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.

2. Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara si pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.

Pentru situatiile in care masura carantinei este dispusa pentru doua sau mai mult de doua luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situatii se elibereaza lunar sau dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina.

3. Certificatele de concediu medical se pot solicita si elibera, dupa caz, si prin mijloace de transmitere la distanta.

4. Asiguratii pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura.

Pentru persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit legii, exclusiv in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, medicul currant elibereaza certificatul de concediu medical la externarea din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator.

Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.

Daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de sanatate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medical de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.

5. Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pe o perioada stabilita de acesta, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.321/2020.

In situatia in care medicul nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin sistemul de telemedicina sau prin consultatii medicale la distanta.

Certificatul de concediu medical mentionat se acorda pentru o durata care nu poate depasi cumulat durata maxima a perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pentru o perioada stabilita de medicul curant din spital si comunicata prin scrisoare medicala medicului de familie. Certificatul de concediu medical se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.

Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

6. In situatia in care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus masura izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020 (21 iulie 2020) nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se elibereaza, avand in vedere art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ, de catre medicii de familie pentru perioada si pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica.

Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 prevede faptul ca pentru persoanele care se afla in carantina sau izolare instituita pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, certificatele de concediu medical se acorda potrivit actelor normative in vigoare la data acordarii.

7. In vederea acordarii certificatelor de concediu medical, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

8. Persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura carantinei, in conditiile Legii nr. 136/2020 beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina indiferent de locul in care acestea se instituie.

Certificatele de concediu medical pentru carantina se elibereaza de catre medicii curanti, respectiv de catre medicii de familie, dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina.

Daca durata perioadei de carantina depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

9. Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Pentru concediile medicale mentionate platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte, cu exceptia cazurilor de tuberculoza, precum si a celor pentru carantina sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.

10. Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

Pentru recuperarea sumelor, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta solicitarea scrisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevazut in anexa nr. 1.

Casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.

Cine beneficiaza de concediul medical

Conform prevederilor legale, au dreptul la concediu medical angajatii care au domiciliul sau resedinta in Romania si care indeplinesc stagiul minim de cotizare. Concret, stagiul minim de cotizare necesar pentru a obtine concediu medical este de 6 luni din ultimele 12 luni. Exceptie face concediul de risc maternal care nu necesita un stagiu de cotizare anterior.

Astfel, acest drept este conditionat de plata contributiei asigurarii de munca si de urmatoarele conditii:

 • Desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, a unui act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege;
 • Obtin venituri asimiliate salariilor;
 • Au drepturi banesti lunare care sunt suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Totodata, e important de mentionat ca de aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu indeplinesc conditiile de mai sus, insa:

 • Sunt administratori sau manageri cu contract de administrare sau de management;
 • Fac parte dintr-o asociatie familiala;
 • Sunt autorizate sa desfasoare o activitate independenta;
 • Au incheiat un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii.

Care este durata concediului medical

Asa cum am mentionat si mai sus, durata poate sa difere in functie de tipul de concediu medical. Insa, asa cum prevede legea, medicul de familie poate sa acorde certificat de concediu medical pentru o durata de cel mult 14 zile. Acesta poate sa fie prelungit in etape succesive de cel mult 31 zile, pana la un total de 90 de zile, dar numai la recomandarea medicului specialist sau primar din ambulatoriu.

Dupa aceasta perioada de 90 de zile, concediul medical poate fi prelungit, dupa caz, pana la cel mult 183 de zile intr-un an, perioada care este calculata din prima zi de imbolnavire. Prelungirea pana la perioada maxima se face cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Perioada poate fi prelungita in cazuri exceptionale cu un an pentru persoanele care sufera de tuberculoza pulmonara sau alte afectiuni cardiovasculare, cu un an si prelungire pana la un an si jumatate pentru cei care sufera de tuberculoza meningeala, peritoneala, urogenitala, a glandelor suprarenale sau SIDA. Tot cu un an si jumatate poate fi prelungit concediul medical pentru cei care sufera de tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara.

Ce este codul de diagnostic si cum se calculeaza concediul medical

In primul rand, este necesar ca angajatorul sa elibereze si sa completeze o adeverinta din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical pe care le-ai avut in ultimele 12 luni, dupa caz. Totodata, adeverinta atesta calitatea de asigurat. Un model de adeverinta medicala gasesti aici.

In baza acestei adeverinte, dar si a diagnosticului, medicul va elibera certificatul de concediu medical. Certificatul poate fi eliberat de medicul de familie, primar sau specialist din policlinici si spitale, care are autorizatie de libera practica valabila si care a incheiat o conventie in acest sens cu o casa de sanatate si care are in ingrijire persoana bolnava. Pe certificatul de concediu medical trebuie trecut si numarul conventiei.

Trebuie tinut cont de faptul ca urgentele medico-chirurgicale si bolile contagioase din grupa A sunt exceptate de la aceste conditii. In aceste cazuri, medicul va elibera un certificat de concediu medical in care va completa datele asiguratului, codul de indemnizatie si Casa de Asigurari.

Tot pe certificatul de concediu medical apare si codul de diagnostic, pe care il vom detalia in cele ce urmeaza.

Cum obtii concediul medical

Ce este codul de diagnostic

Codul de diagnostic este trecut pe certificatul de concediu medical. In functie de acesta se calculeaza valoarea indemnizatiei, asa cum poti vedea in tabelul de mai jos:

Cod diagnostic   Boala Indemnizatie (% din salariul brut)
01Boala obisnuita75%
02Accident in timpul deplasarii spre sau de la locul de munca80-100%
03Accident de munca80-100%
04Boala profesionala80-100%
05Boala infectocontagioasa din grupa A100%
06Urgenta medico-chirurgicala100%
07Carantina 75%
08Sarcina si lauzie85%
09Ingrijire copil bolnav cu varsta pana la sapte ani sau copil cu handicap, pana la varsta de 18 ani85%
10Reducerea cu ¼ din timpul de lucruPana la 25%
11Trecerea temporara in alta muncaPana la 25%
12Tuberculoza 100%
13Boala cardiovasculara75%
14Neoplazii, SIDA100%
15Risc maternal75%

Cum se prelungeste concediul medical – acte necesare

Asa cum am mentionat mai sus, exista posibilitatea sa iti prelungesti concediul medical pana la perioada maxima de 183 de zile intr-un an sau chiar mai mult daca este vorba de cazuri exceptionale.

Concediul medical se prelungeste atat timp cat boala nu s-a vindecat, iar pe certificatul medical trebuie sa fie trecut acelasi cod de diagnostic, dar seria si numarul certificatului initial. E necesar sa faci prelungirea cu cel putin 24 de ore inainte de expirare acestuia.

Pentru a putea sa prelungesti concediul medical ai nevoie de urmatoarele acte:

 • Adeverinta de salariat (care sa contina numarul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni)
 • Copie dupa certificatul medical initial
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie

Cine plateste concediul medical

Plata concediului medical se face in functie de diagnostic, luandu-se in calcul venitul lunar din ultimele 6 luni din cele 12 luni in care a existat stagiu de cotizare. Totodata, suma lunara in baza careia se calculeaza indemnizatia nu trebuie sa fie mai mare de 12 salarii minime brute pe tara.

Indemnizatia este platita in primele cinci zile de concediu medical de catre angajator, iar restul sumei este platita de catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS). Daca angajatorul inceteaza sau suspenda activitatea, Casa teritoriala de Sanatate va prelua sarcina de a plati indemnizatia pentru concediu medical.

Ce e important de retinut este faptul ca FNUASS plateste integral indemnizatia de maternitate, indemnizatie pentru ingrijirea copilulului bolnav, indemnizatie pentru reducerea timpului de munca, indemnizatia pentru carantina si indemnizatia pentru risc maternal.

In loc de concluzie, e bine de stiut ca pe perioada concediului medical nu se diminueaza zilele de concediu de odihna. Totodata, daca inceteaza contractul de munca in timpul concediului medical, nu vei beneficia de prelungirea contractului de munca, iar Casa de Asigurari de Sanatate va suporta plata indemnizatiei. Daca este vorba de concediere sau demisie, preavizul este suspendant si se reia dupa concediul medical.

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 2.91
Colorful.hr
Software in Cloud pentru un HR inteligent, ce te ajuta sa trimiti automat comunicarile catre Revisal.

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare