ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT

Parintii primesc zile libere platite pentru supravegherea copiilor si in 2021

de Colorful.hr | March 13, 2020

Actualizat Ianuarie 2021

Parintii primesc zile libere platite pentru supravegherea copiilor in perioada in care activitatile din scoli, gradinite, crese sunt limitate sau suspendate in context COVID-19. Sprijinul oferit parintilor este reglementat de OUG147/2020.

La finalul lunii decembrie 2020, Guvernul a decis sa prelungeasca, pana la 30 iunie 2021, masura de acordare a zilelor libere platite pentru parinti, in perioada cursurilor online. Asadar, parintii vor beneficia pana la finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021 de zile libere platite cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut. Aceasta masura este reglementata de OUG 220/2020.

Mai exact, alineatul (1) de la art. 8^2 din OUG 147/2020 se modifica astfel:

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pana la 30 iunie 2021 si in situatia in care, prin ordin al ministrului educatiei, se dispune suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line

Anterior, in lunile octombrie 2020 si decembrie 2020, Guvernul a aprobat o serie de modificari si completari la OUG147/2020, astfel:

⇒ Pe 2 decembrie, in Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea OUG 147/2020:

 1. Indiferent daca activitatile didactice au fost sau nu limitate ori suspendate, beneficiaza de zile libere parintele sau reprezentantul legal al carui copil, cu varsta de pana la 12 ani, inscris in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara, sufera de o boala cronica. In acest caz, celelalt parinte nu beneficieze, la randul sau, de zile libere.
 2. Pentru urmatoarele categorii de salariati, zilele libere se acorda numai cu acordul angajatorului:
 • angajatii din unitatile sistemului energetic national
 • cei din unitatile operative de la sectoarele nucleare
 • cei din unitatile cu foc continuu
 • angajatii din unitatile de asistenta sociala
 • cei care lucreaza in domeniul telecomunicatiilor sau al radioului si televiziunii publice
 • angajatii din reteaua de transport feroviar
 • cei din unitatile care asigura transportul in comun si serviciul de salubrizare a localitatilor
 • cei care asigura aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa
 • angajatii din unitatile de comert alimentar
 • salariatii care lucreaza in domeniul serviciilor financiare
 • cei care se ocupa cu distributia de carburanti
 • cei care lucreaza in domeniul productiei si distributiei de medicamente si echipamente sanitare
 • personalul din unitatile farmaceutice.

Daca unul dintre parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile mentionate mai sus, acesta are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat corespunzator numarului de zile lucratoare. Majorarea se acorda doar daca celalalt parinte nu si-a luat zilele libere de care ar beneficia, la randul lui, conform OUG 147/2020.

In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile enumerate, doar unul dintre acestia are dreptul la majorarea acordata.

⇒ Pe 27 octombrie, in Monitorul Oficial a fost publicata OUG 182/2020 care completeaza OUG 147/2020.

Astfel, potrivit noilor reglementari, in cazul in care activitatea didactica in unitatile de invatamant, inclusiv in cele de educatie anteprescolara si prescolara, se desfasoara in scenariile 2 si 3, respectiv prezenta prin rotatie la scoala sau exclusiv online, numarul zilelor libere se acorda in functie de perioada prevazuta de hotararea Comitetului judetean pentru situatii de urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.

Masura se aplica si pentru parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere unul sau mai multi copii scolarizati, cu boli cronice pentru care medicul de familie si/sau medicul specialist au emis adeverinte pentru realizarea educatiei la distanta, in contextul pandemic actual. In acest caz, parintele va depune la angajator si o copie a adeverintei eliberate de medicul de familie/medicul specialist. Vezi, mai jos, toate documentele pe care trebuie sa le depuna parintii.

De asemenea, pentru situatiile in care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 sau 3, OUG 182/2020 prevede ca zilele libere se acorda numai dupa aplicarea de catre angajator a reglementarilor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii prin telemunca sau munca la domiciliu, daca locul de munca al parintelui permite acest lucru.

Zilele libere se acorda unuia dintre parinti daca indeplineste, cumulativ, doua conditii:

 • copiii au varsta de pana la 12 ani, respectiv de pana la 26 de ani daca au dizabilitati, si sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara.
 • celalalt parinte nu beneficiaza de zile libere.

Potrivit prezentei Ordonante de Urgenta, prin parinte se intelege:

 • parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare
 • adoptatorul
 • persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei
 • persoana care are copilul in plasament sau sub tutela
 • persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

Ce documente trebuie sa depuna PARINTII

Pe 10 septembrie 2020 a fost publicat, in Monitorul Oficial, Ordinul MMPS nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

 • MODEL CERERE ZILE LIBERE PARINTI – vezi, mai jos, un model de cerere sau descarca de AICI

Model cerere zile libere parinti

 • MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE – vezi mai jos un model sau descarca de AICI

Model declaratie zile libere parinti

 • Copia certificatului de nastere al copilului. Daca este cazul, copia certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani
 • Copia adeverintei eliberate de medicul de familie si/sau medicul specialist.

Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonante de urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) al OUG 147/2020.

Ce documente trebuie sa depuna ANGAJATORII

Pe data de 11 septembrie 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru zilele libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor, in contextul COVID-19.

Pentru a deconta banii platiti parintilor, angajatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele formalitati:

 • Sa depuna la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere care va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

Vezi, mai jos, MODEL CERERE PENTRU ANGAJATORI sau descarca de AICI

Model cerere angajatori

 • Sa depuna impreuna cu cererea urmatoarele documente justificative:

1. lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in anexa 2 la prezenta procedura;

Vezi, mai jos, MODEL LISTA ANGAJATI sau descarca de  AICI

Model lista angajati

2. copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;

3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

Vezi, mai jos, MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ANGAJATORI sau descarca de AICI

Model declaratie angajator

4. dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Cererea si documentele justificative se transmit prin e-mail sau prin aici.gov.ro sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei, prevazut de art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se respinge in situatia in care cererea si documentele justificativese transmit dupa implinirea termenului prevazut de cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei, precum si in situatia in care se constata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti neindeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, in termenul de 15 zile calendaristice, care curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a documentelor justificative.

Cine nu poate beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor

Prevederile Ordonantei nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • este in concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere
 • se afla in concediu de odihna/concediu fara plata
 • are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii (somaj tehnic)
 • nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

OUG 147/2020 nu prevede, atunci cand enumera situatiile in care masura de sprijin nu se poate aplica, si situatia parintelui care lucreaza in regim de telemunca sau care presteaza munca la domiciliu, scrie calculatorvenituri.ro. Se deduce ca si aceste categorii de salariati vor putea beneficia de zile libere platite.

Cati bani primesc parintii pentru fiecare zi libera

Indemnizatia pentru fiecare zi libera este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Acest drept va fi platit de catre angajator si este supus impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca.

Poti face AICI o simulare a veniturilor tale!

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei, angajatorul depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Cererea si documentele justificative se transmit electronic sau in format letric, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei, iar decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

Procedura de decontare, documentele justificative si modelul acestora urmeaza sa se stabileasca prin ordin al presedintelui ANOFM ce se publica in Monitorul Oficial.

Pentru depunerea in format electronic, modelele de cereri si formulare electronice se publica pe platforma aici.gov.ro.

Exceptie de la regula

In cazul angajatilor din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, din penitenciare si din unitatile sanitare publice, zilele libere se acorda doar familiilor monoparentale. In cazul lor, indemnizatia se calculeaza si se plateste astfel:

 • conform prevederilor legale specifice ce reglementeaza acordarea invoirilor/permisiilor/zilelor libere platite, pentru angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala si angajatii din penitenciare, si se suporta din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala
 • conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitatile sanitare publice.

In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile mentionate mai sus, doar unul dintre acestia are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta la art. 1 alin. (1). Majorarea se acorda obligatoriu odata cu drepturile salariale si se suporta din bugetele din care se suporta drepturile salariale de baza.

Majorarea se acorda pe baza cererii parintelui, insotita de declaratia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6). Cererea si declaratia se depun la angajator in luna curenta pentru luna anterioara.

Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, majorarea prevazuta la alin. (3) nu se ia in calcul la determinarea limitei prevazute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Majorarea prevazuta la alin. (3) nu se cuprinde in baza de calcul prevazuta la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, aceasta reprezinta venit care se supune calcularii, virarii si declararii impozitului si contributiilor sociale obligatorii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala pot emite norme specifice privind conditiile de acordare a majorarii prevazute la alin. (3), care se aproba prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Ce amenzi risca angajatorii

Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere solicitate de parinti in baza OUG. In caz contrar, acesta risca amenzi cuprinse intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 de lei.

Prevederile OUG se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat, pe toata perioada de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2020-2021.

Sursa foto: Pixabay.com

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 2.73

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]