ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT
HR CEO manageri

Despre somaj: cine beneficiaza de indemnizatie si care e valoarea acesteia

de Colorful.hr | January 27, 2016

Actualizat Mai 2021

Doar cei considerati someri prin lege, care sunt inregistrati la agentiile de forta de munca si indeplinesc anumite conditii pot primi indemnizatie de somaj. Aceste conditii se refera la lipsa unui loc de munca sau a unor venituri si existenta unui stagiu de cotizare.

Valoarea indemnizatiei si actele necesare pentru eliberarea acesteia depind de situatia in care se afla somerul. Iata cine poate beneficia de indemnizatie, ce pasi trebuie urmati si care sunt conditiile in care plata acesteia poate fi suspendata.

Cine are calitatea de somer si cine poate beneficia de indemnizatie

Conform Legii nr.76/2002, este considerat somer cetateanul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • Este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
 • Starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice ii permit sa lucreze;
 • Nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau acestea provin din activitati autorizate potrivit legii (mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara);
 • Este disponibil sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca.

Somer inregistrat este considerat cel care respecta conditiile de mai sus si, in plus, este inregistrat la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare.

Cine poate beneficia de indemnizatia de somaj

Pentru ca cei care au calitatea de somer sa primeasca indemnizatie de somaj, trebuie sa se incadreze intr-una din urmatoarele situatii:

 • le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive care nu li se pot imputa;
 • le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii
  definitive a activitatii angajatorului;
 • le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu au venituri sau le realizeaza din activitati autorizate potrivit legii (mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara cuvenit);
 • au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate, dar ulterior si-au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa gaseasca un loc vacant;
 • le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 • reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
 • le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile;
 • le-a incetat contractul de mandat sau contractul de management;
 • le-a incetat activitatea desfasurata in baza raportului juridic, in considerarea caruia au realizat venituri de natura celor prevazute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor – venituri din salarii si asimilate salariilor;
 • le-a incetat activitatea desfasurata in baza raportului juridic, in considerarea caruia au realizat venituri de natura celor prevazute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor – persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

E important de mentionat ca, pentru ca cei care se incadreaza in situatiile de mai sus sa beneficieze de ajutor de somaj, au nevoie de un stagiu minim de cotizare de 12 luni (din ultimele 24 de luni inainte de data inregistrarii cererii).

Stagiul de cotizare este perioada muncita legal in care s-a datorat statului contributia pentru somaj si perioada in care persoana a fost asigurata pe cont propriu pentru somaj.

In plus, fata de categoriile mentionate mai sus, mai exista si cateva exceptii, pentru care nu este necesar un stagiu minim de cotizare:

 • absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa isi gaseasca un loc de munca potrivit pregatirii profesionale;
 • absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap care au cel putin 16 ani, care nu au reusit sa isi gaseasca un loc de munca potrivit pregatirii profesionale;
 • persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca
  si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu si-au gasit de lucru.

Care sunt actele necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj

Pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt prezentate actele necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj.

Iata care sunt documentele:

 • actul de identitate, original si copie;
 • actele de studii si de calificare, original si copie;
 • adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca (sau ca are restrictii medicale);
 • actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

In plus fata de documentele mentionate mai sus, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj trebuie sa fie insotita de o serie de acte, in functie de situatia particulara in care se afla cel/cea care solicita ajutorul de somaj. Vezi AICI lista completa cu documente.

Care este valoarea indemnizatiei de somaj si pentru cat timp se acorda

Perioada de acordare a indemnizatiei depinde de durata stagiului de cotizare, astfel:

 • timp de sase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • timp de noua luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin cinci ani;
 • timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Absolventii primesc ajutor de somaj pentru o perioada fixa de sase luni.

Care este valoarea indemnizatiei de somaj

La fel ca perioada de acordare, si valoarea indemnizatiei depinde de durata stagiului de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • 75% din valoarea ISR – indicele social de referinta (in acest moment 500 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • 75% din valoarea ISR, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni ale stagiului de cotizare, astfel:

                        → 3% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin trei ani;

                        → 5% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin cinci ani;

                        → 7% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin zece ani;

                        → 10% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin 20 de ani.

Atentie! Somerii care sunt inregistrati la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca de cel putin 30 de zile, dar care nu beneficiaza de indemnizatie pentru somaj, pot primi o prima de activare. Aceasta poate fi obtinuta in situatia in care persoana in cauza se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de trei luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Prima de activare are valoarea de 1.000 lei si este neimpozabila.

Subventii acordate firmelor care angajeaza someri

Este important de mentionat ca si firmele care angajeaza someri pot beneficia de anumite subventii, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 60. Subventiile se acorda in functie de categoria de someri, astfel:

 • Pentru angajarea pe perioada nedeterminata a somerilor in varsta de peste 45 ani, in cazul in care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant, nu participa la activitati de formare profesionala si este inregistrat in evidentele Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca). Angajatorii vor primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in valoare de 2.250 lei (fata de 900 lei cat era stabilit pana la publicarea Ordonantei), cu obligatia mentinerii in munca sau in serviciu cel putin 18 luni.
 • Pentru angajarea in munca a somerilor care, in termen de cinci ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partial sau de acordare a celei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partial. Angajatorii vor beneficia lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei, fata de 900 lei cum era stabilit pana la publicarea Ordonantei.

Ce obligatii au beneficiarii ajutorului de somaj

Pentru ca persoanele care sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de somaj sa primeasca indemnizatia pe toata perioada acordata, trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 • sa se prezinte lunar, in baza unei programari sau ori de cate ori sunt chemate, la Agentia
  pentru Ocuparea Fortei de Munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • sa comunice in termen de trei zile Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia la care sunt inregistrate;
 • sa caute activ un loc de munca.

Citeste si Esti in cautarea unui job? Iata zece meserii bine platite si foarte cautate de angajatori!

In ce conditii inceteaza plata indemnizatiei de somaj

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

 • la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni;
 • la data de intai a lunii urmatoare lunii in care a realizat, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;
 • la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
 • la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor;
 • la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
 • daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
 • la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate ori a pensiei anticipate partiale sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
 • la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
 • la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 • in cazul decesului beneficiarului;
 • la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
 • la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b);
 • la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
 • la data angajarii, conform legii, pe baza de contract, in situatia soldatilor si gradatilor voluntari;
 • la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii.

Cand poate fi suspendata plata indemnizatiei

Suspendarea platii indemnizatiei de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:

 • la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;
 • la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de trei luni, la cererea persoanei;
 • pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative
  de libertate de pana la 12 luni;
 • la data pensionarii pentru invaliditate;
 • pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de doi ani, respectiv de trei ani in cazul copiilor cu handicap;
 • pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de trei zile din cauza accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
 • pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Cine nu beneficiaza de ajutor de somaj

Legea mentioneaza ca nu vor primi indemnizatie persoanele care refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, aflate la o distanta de cel mult 50 de kilometri de localitatea de domiciliu.

Nici persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de ANOFM nu vor primi indemnizatie.

Mai mult, daca la data solicitarii indemnizatiei, absolventii urmeaza o forma de invatamant, nu vor beneficia de plata acesteia.

Ce este somajul tehnic

Codul Muncii (la art. 52 alin (1) lit.c) defineste somajul tehnic astfel: intreruperea sau reducerea temporara a activitatii unei companii din motive economice, tehnologice, structurale sau altele similare. Angajatorul care opteaza pentru somajul tehnic trebuie sa le plateasca angajatilor o indemnizatie de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Este important de mentionat ca pe toata perioada somajului tehnic, angajatii nu pot solicita ajutorul de somaj.

Angajatorul care isi intrerupe activitatea mai mult de 30 de zile lucratoare poate sa reduca programul de munca de la 5 zile/saptamana la 4 zile/saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului.

Mai multe resurse utile cu privire la somajul tehnic (cum se aplica si in ce conditii), dar si in ce conditii plateste statul o parte din salariul angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic, gasesti AICI si AICI.

Nu orice persoana care nu lucreaza este considerata somer din punct de vedere legal. Pentru a obtine calitatea de somer, o persoana trebuie sa fie inregistrata la Agentia de Ocupare a Fortei de Munca, iar pentru a primi indemnizatie pentru somaj, trebuie sa fie indeplinite o serie de conditii, printre care si un stagiu minim de cotizare.

Citeste AICI care sunt dispozitiile care se aplica ajutorului de somaj, in starea de alerta.

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 2.77

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]