ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT

Au fost aduse modificari regimului fiscal pentru anumite beneficii extrasalariale acordate angajatilor

de Alexandra Ciarnau | January 5, 2024

De la 1 ianuarie 2024, vom avea alte modificari importante, ce au fost oficializate prin, Ordonanta de urgenta nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.1139 in data de 15 decembrie 2023.

Prin Ordonanta de urgenta nr.115/2023 se prelungeste acordarea facilitatii pentru cei 200 de lei netaxabili si pentru anul 2024. Facilitatea urmeaza sa se aplice pentru perioada ianuarie-decembrie 2024 asa cum prevede textul de lege:

“Art. LXXIII. –

(1) Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) si ale art. 2204 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, in cazul salariatilor care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca, incadrati cu norma intreaga, la locul unde se afla functia de baza, nu se datoreaza impozit pe venit si nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/luna, reprezentand venituri din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna careia ii sunt aferente veniturile;

b)venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza aceluiasi contract individual de munca, pentru aceeasi luna, nu depaseste nivelul de 4.000 lei inclusiv.

(2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) nu se considera a fi indeplinita daca, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si 31 decembrie 2024, este diminuat nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de munca, fara a include sporuri si alte adaosuri.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in aceleasi conditii si in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinute in baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

(4) Suma de 200 de lei prevazuta la alin. (1) se diminueaza in functie de:

a) perioada din luna in care salariul de baza/solda lunara din contractul individual de munca sau raportul de serviciu, dupa caz, sunt mentinute la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului;
b) data de la care angajatii noi sunt incadrati in munca la un nivel al salariului/soldei lunare, dupa caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata;
c) fractia din luna pentru care se determina veniturile din salarii si asimilate salariilor;
d) data de la care inceteaza contractul individual de munca/raportul de serviciu, dupa caz.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (56) si ale art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2024, nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se aplica prevederile art. 146 alin. (56)-(59) si ale art. 168 alin. (61) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 200 lei lunar.

(6) Prevederile prezentului articol se aplica veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2024 inclusiv.”

 

Cu privire la impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii cele mai importate modificari ce urmeaza sa se aplice incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024 vizeaza beneficiile extrasalariale acordate angajatilor.

 • Scade plafonul anual acordat pentru abonamentele sportive la 100 euro, fata de 400 de euro, cat este in prezent.
 • Se abroga prevederile potrivit carora sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca, reprezinta venit neimpozabil si care nu se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii cu incadrarea in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
 • Se includ in plafonul lunar neimpozabil si nu se cuprind in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in limita stabilita de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.
 • Se include in plafonul lunar neimpozabil si nu se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

 

Prin OUG nr.115/2023 se aduc clarificări pentru angajații din domeniile speciale: agricultură, construcții, IT cu privire la raportarea la plafonul de 10.000 de lei pentru fracțiile de lună:

“Art. 601. – Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit

Prin exceptie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) si pct. 7 lit. c), in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon astfel stabilita.”

 

Se clarifica modalitatea de determinare a plafonului lunar neimpozabil de 3 salarii/remuneratii, pentru indemnizatiile de delegare, detasare, inclusiv in cazul indemnizatiei specifice detasarii transnationale si prestatiile suplimentare, precum si pentru deplasarea in alta localitate, in tara sau in strainatate, in cazul in care aceste situatii cuprind perioade din luni succesive. Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte, prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile corespunzator fiecarei luni din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.

Plafonul lunar astfel determinat, se utilizeaza si la stabilirea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale, al bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate si al bazei de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca.

Cu privire la scutirea de la  plata CAS pentru Pilonul II pentru constructii, agroalimentar si domeniul IT, se aduc noi clarificari prin OUG nr.115/2023, astfel ca după articolul 1384 se introduce un nou articol, art. 1385, cu următorul cuprins:

Art. 1385. – Prevederi specifice activitatii de creare de programe pentru calculator, sectorului constructii, sectorului agricol si industriei alimentare

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1381 alin. (1) şi (2), art. 1382 alin. (1) si (2) si art. 1384 alin. (1) si (2), persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contributiei datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea.

(3) Persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2, 5 si 7 pot renunta la optiunea exprimata potrivit prevederilor alin. (2), prin depunerea unei solicitari in scris la angajator. Aceasta se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare depunerii solicitarii.

(4) Regulile privind aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) se stabilesc de angajator prin regulamentul intern sau, dupa caz, prin alt document intern emis de acesta.

(5) Prevederile art. 601 se aplica in mod corespunzator in vederea determinarii veniturilor din salarii si asimilate salariilor pentru care se aplica cota redusa prevăzuta la art. 1381 alin. (1), art. 1382 alin. (1) sau art. 1384 alin. (1).”

O alta noutate adusa prin OUG nr.115/2023 ce urmeaza sa se aplice din ianuarie 2024, este legata de indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care vor fi supuse contributiei de asigurari sociale in cota de 10%.

 

Textul de lege, prevede:

 1. La articolul 155 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o nouă litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:

 1. i)indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

Colorful.hr
Software in Cloud pentru un HR inteligent, ce te ajuta sa trimiti automat comunicarile catre Revisal.

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]