ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT
HR CEO manageri

Tot ce trebuie sa stii despre un contract de donatie

de Colorful.hr | November 22, 2019

Ce este donatia?

Donatia este un proces realizat printr-un contract, prin care o persoana care are titlul de donator cedeaza catre alta persoana dreptul de proprietate al unui bun mobil sau imobil, in mod gratuit si irevocabil (pot exista exceptii). Persoana care accepta proprietatea are denumirea contractuala de donatar. 

Conform legii, mai exact art.985 din Codul Civil, acest contract este considerat cu titlu gratuit, deoarece una dintre partile implicate cedeaza o parte a proprietatii fara a urmari vreun avantaj de orice natura. 

Potrivit aceluiasi articol legislativ, actul de donatie este irevocabil. Singura exceptie de la regula apare atunci cand contractul este incheiat intre doi soti, iar in acest caz actul poate fi revocat, insa doar in timpul casatoriei. 

Caracterul juridic al unui contract de donatie 

Tinand cont de definitia contractului de donatie, putem spune ca are cateva caractere juridice fundamentale.

Contract cu titlu gratuit 

Contractul de donatie indeplineste calitatea de act cu titlu gratuit, deoarece donatorul cedeaza un bun mobil sau imobil fara a pretinde ceva in schimb si fara a obtine vreun avantaj. Contractele de donatii sunt cunoscute si sub denumirea de animus donandi.

Contract unilateral 

Chiar daca actul de donatie in sine este unul bilateral, deoarece necesita si acordul donatarului de a primi bunul sau serviciu, contractul in sine este unilateral, pentru ca implica obligatii doar pentru una din parti, si anume pentru donator. 

Totusi, actul de cedare a drepturilor de proprietate incumba un sentiment de recunostinta donatarului, iar aceasta obligatie are un caracter continuu. Mai mult, in cazul in care donatarul nu isi respecta obligatia de recunostinta fata de donator, se poate dispune chiar si revocarea donatiei pentru ingratitudine, conform art.1023 C. civ. 

Contract solemn 

Conform art.1011 alin (1) C. civ., incheierea donatiei se face printr-un inscris autentic, care constituie o conditie de validitate, iar lipsa acesteia se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. Acest caz se aplica si in situatia in care una din persoane este absenta, deoarece forma autentica este impusa atat ofertei de donatie, cat si acceptarii acesteia de catre donatar.     

Totusi, conform art.1011 alin.(2) C. civ., donatiile indirecte, cele deghizate si darurile materiale nu sunt supuse formei solemne. 

Contract translativ de proprietate

Contractul de donatie este considerat translativ de proprietate, deoarece presupune un transfer al bunului material, imaterial, mobil sau imobil de la donator la donatar. Astfel, transferul proprietatii se supune principiilor de drept comun.

In mod nornal, transferul dreptului de proprietate se produce in momentul incheierii contractului, insa exista si posibilitatea ca acest transfer sa fie amanat, daca este convenit in prealabil de catre parti. 

Contract, in principiu, irevocabil

In art.1270 alin.(1) C. civ. se precizeaza ca un contract valabil, incheiat intre doua parti, are putere de lege. Astfel, texul contractului se supune principiului fortei obligatorii. Totusi, contractul se poate modifica sau poate inceta doar in mod bilateral sau din cauze autorizate de lege. 

Conform acestui text legal, contractul nu poate fi revocat prin vointa doar a uneia dintre parti, iar irevocabilitatea decurge din principiul forței obligatorii a contractului, fiind în același timp, o garantie a acestui principiu.

Citeste si despre: Contractul de munca part-time: ce este si care sunt beneficiile angajatilor

Donatia - conditii de validare a contractului

Conditii de validitate 

Actul de donatie este un contract, ceea ce presupune ca trebuie sa indeplineasca principalele conditii de validitate, prevazute in  art.1179 C. civ. Astfel, pentru a fi valid, un contract de donatie este supus anumitor conditii.

Capacitatea partilor

Avand in vedere ca un contract de donatie este, inainte de toate, un act de dispozitie asupra patrimoniului, donatorul trebuie sa aiba o capacitate deplina de exercitiu. 

Consimtamant 

In cadrul acestui tip de contract, consimtamantul partilor trebuie sa fie serios, liber si exprimat in cunostinta de cauza. Consimtamantul poate fi afectat de eroare, dol (provocarea unei erori prin mijloace viclene) sau violenta. 

Obiect

La fel ca in alte contracte, si in cazul acestuia se aplica regulile generale pentru obiectul unui act juridic. In cazul de fata, scopul contractului este donatia, care trebuie sa fie determinata si ilicita, sub sanctiunea nulitatii absolute. 

Cauza

In cazul contractului de donatie, cauza se refera la motivul pentru care donatorul ia decizia de a ceda un bun donatarului. Printre cauze, se pot regasi sentimentele de recunostinta sau de afectiune fata de donatar, dar si legaturile de rudenie sau afinitate dintre cei doi. 

Cine poate incheia contractul de donatie

Potrivit alin.1, art.987 din Codul Civil, orice persoana poate face si primi liberalitati, cu conditia sa aiba capacitatea necesara pentru a incheia astfel de acte. Persoanele care nu au capacitatea de exercitiu sau au o capacitate de exercitiu restransa din anumite motive, nu pot incheia un astfel de contract. In aceasta categorie intra minorii sau persoanele care au interdictie judecatoreasca. 

Ce se dispune prin actele de donatie 

Un donator poate transfera prin aceasta actiune orice tip de bunuri mobile sau imobile, corporale (donatori de organe) sau incorporale, precum drepturi reale diferite de dreptul de proprietate, dar si bunuri prezente sau viitoare, excluzand actiunea de mostenire. 

In cazul unui bun mobil corporal, sub forma banilor in numerar cu valoarea de pana la 25.000 de lei, actul se supune unei forme mai simple de donatie, supranumita si darul manual. Aceasta este si o exceptie de la principiul solemnitatii donatiei. 

Citeste si despre: Semnatura electronica: ce este, cum o poti obtine si cum este ea utilizata

Tipuri de donatii

Care sunt tipurile de donatie ce se pot face 

Donatiile sunt impartite in functie de scopul lor si pot fi clasificate in trei categorii. 

Donatii indirecte

Aceasta categorie de donatie se refera la remiterea unei datorii, renuntarea la un drept, asigurarea in favoarea altei persoane, in care se impune obligatia ca promitentul sa execute un serviciu in favoarea unei persoane terte. 

Donatii deghizate

O donatie deghizata este ascunsa sub forma unui act juridic si este valabila doar in cazul in care nu incalca prevederile legii. Ele nu trebuie incheiate in forma autentica, ci doar in forma actului in care sunt deghizate. O astfel de donatie se demasca prin intermediul actiunii de simulatie. 

Donatii cu sarcina

In cadrul acestui tip de donatie, donatorul impune donatarului o obligatie, care poarta denumirea de sarcina. In cazul in care donatarul nu isi respecta partea de intelegere, acest lucru atrage dupa el si revocarea contractului. 

Cum se incheie un contract de donatie pentru a fi considerat valid 

Indiferent de natura bunurilor donate, un astfel de contract se incheie obligatoriu in forma autentica. In cazul in care actul nu este incheiat in forma autentica, contractul se considera nul. 

In situatia in care contractul de donatie se incheie intre persoane absente, se presupune ca partile si-au exprimat acordul in momente diferite, atat pentru emiterea ofertei de donatie, cat si pentru acceptarea acesteia.    

Irevocabilitatea contractului de donatie

Conform art.1270 alin.1 din Codul Civil, un contract intocmit in mod corespunzator are putere de lege intre partile contractante si astfel, orice contract valabil este irevocabil. In cazul de: donatie intre soti, donatie cu rezerva uzufructului, donatie sub conditie cauzala sau donatie cu termen, se poate dispune anularea donatiei imobiliare sau mobiliare. 

Conditii in care contractul de donatie poate fi revocat 

Exista anumite situatii in care contractul de donatie poate fi revocat automat si in care transmiterea procesului de transfer al bunurilor se incheie automat. In cazul in care donatarul atenteaza la viata donatorului sau a unei persoane apropiate, donatia va fi oprita. 

Daca donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzime sau a adresat injurii grave catre donator, acesta poate revoca donatia. Daca donatorul se afla in nevoie, iar donatarul refuza sa ii asigure acestuia alimente in limita valorii bunului donat, contractul de donatie va fi de asemenea revocat. 

Citeste si despre: Analiza de risc la securitatea fizica – prevederi legale, documente necesare si costuri 

Care sunt obligatiile donatorului si ale donatarului 

Desi este un contract unilateral, actul de donatie este considerat unul bilateral, in care atat donatorul, precum si donatarul trebuie sa respecte anumite obligatii. 

Donatorul

In momentul intocmirii unui contract de donatie, donatorul este obligat sa-l informeze pe beneficiar despre existenta oricarui viciu ascuns sau a oricarei evictiunii, in conditiile in care evictiunea decurge din fapta sa. 

Daca evictiunea afecteaza in orice mod dreptul de proprietate transmis sau daca donatorul cunoaste viciile ascunse, dar nu le aduce la cunostinta donatarului, sunt necesare garantiile.

Donatarul 

Donatarul nu are obligatii propriu-zise fata de donator, insa ii datoreaza acestuia recunostinta, iar in cazul in care acesta da dovada de ingratitudine, contractul de donatie poate fi revocat. 

Acte necesare pentru contractul de donatie

Acte necesare pentru donatia unui imobil

In cazul in care donatorul va ceda donatarului un imobil, contractul de donatie nu este suficient si va trebui insotit de urmatoarele documente: 

 • Actele de identitate ale partilor;
 • Actul de proprietate al imobilului ce urmeaza a fi donat (sau contract vanzare-cumparare, sentinta civila irevocabila, act vanzare-cumparare autentificat, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, etc.);
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca acesta este la zi cu toate platile catre Stat. Un certificat fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
 • Cadastrul imobilului, intocmit de un expert cadastral autorizat;
 • Extras de carte funciara, obtinut printr-un birou notarial;
 • Daca este vorba despre un apartament, va fi nevoie si de o adeverinta eliberata de asociatia de proprietari, din care sa reiasa ca proprietarul este cu datoriile la zi.

Acte necesare in plus, pentru persoanele juridice

 • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului sau documentul in baza caruia persoana juridica isi desfasoara activitatea;
 • Certificat de atestare fiscala a persoanei juridice, care se poate obtine de la ANAF;
 • Certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului. In lipsa acestuia, un notar poate elibera un extras prin RECOM online;
 • Imputernicire pentru reprezentantul persoanei juridice care incheie contractul (doar daca este cazul). 

Durata si procedura de incheiere a contractului

In mod normal, autentificarea contractului de donatie nu dureaza mai mult de 3-4 zile, iar intregul procedeu presupune doua etape: 

 1. Donatorul va depune toate actele necesare la notariat si va semna cererea de solicitare a unui extras de carte funciara. Tot acum, donatorul va achita taxa de 40 de lei. 
 2. Cand biroul notarial obtine extrasul de carte funciara (dupa aproximativ 2-3 zile), ambele parti se vor prezenta la notar, personal sau prin imputerniciti si vor semna contractul de donatie. 

Ce taxe se achita pentru efectuarea unui act de donatie 

Taxele care se achita pentru incheierea cu succes a unui act de donatie sunt cuprinse din: onorariu notarial, impozit catre stat si alte taxe incasate de ANCPI, dupa cum urmeaza: 

Taxe notariale 

Taxele notariale pentru contractul de donatie se achita in conformitate cu Ordinul Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justitiei, in care este explicata modalitatea prin care se calculeaza onorariul notarului, in functie de valoarea bunului donat. 

Astfel, pentru bunurile cu o valoare de pana in 15.000 de lei, se va plati un onorariu de 2,2% din valoarea donatiei, dar nu mai putin de 150 de lei. Pentru donatiile cuprinse intre 15.001 si 30.000 de lei, se va plati o suma fixa de 330 de lei si 1,6% din suma care depaseste 15.001 lei. 

Daca donatorul cedeaza un bun cu o valoare cuprinsa intre 30.001 si 60.000 de lei, va avea de achitat la notar suma de 970 de lei + 1,3% pentru suma care depaseste 30.001 lei. Pentru donatiile cuprinse intre 60.001 si 300.000 lei, se vor plati 970 de lei + 0,9% din suma care depaseste 60.001 lei. 

Un imobil cu o valoare cuprinsa intre 300.001 si 600.000 lei va atrage dupa sine obligativitatea de plata a unui onorariu de 3.130 lei + 0,65% pentru suma care depaseste 300.001 lei. Pentru bunurile de peste 600.001 lei, se vor plati 5.080 lei + 0,44% pentru suma care depaseste 600.001. 

Impozit catre stat 

Pentru rude si afini pana la gradul al III-lea sau pentru soti, nu se plateste impozit catre stat. In cazul in care partile actului de donatie nu indeplinesc aceste conditii, notarul va avea obligatia de a incasa, in numele statului, impozitul pe transferul proprietatii. 

In cazul in care donatorul detine proprietatea de mai putin de trei ani, acesta trebuie sa plateasca 3% din valoare pana la valoarea de 200.000 de lei sau 6.000 de lei + 2% din valoarea ce depaseste 200.001, daca bunul este evaluat la o suma mai mare decat aceasta. 

Daca donatorul detine proprietatea de mai mult de trei ani, acesta trebuie sa plateasca 2% din valoare pana la valoarea de 200.000 de lei sau 4.000 de lei + 1% din valoarea ce depaseste 200.001, daca bunul este evaluat la o suma mai mare decat aceasta. 

Taxe catre Agentia de Cadastru 

Pentru eliberarea extrasului de carte funciara, donatorul va trebui sa achite 40 de lei in regim normal (eliberare in 2 zile) sau 200 de lei in regim de urgenta (o zi). Pentru intabularea dreptului de proprietate al noului detinator, ANCPI va percepe o taxa de 0,15% din pretul vanzarii. 

Cunoaste toate conditiile si taxele impuse unui contract de donatie, pentru a fi sigur ca platesti suma corecta si ca nu ajungi in situatia in care sa ti se pretinda taxe pe care nu trebuie sa le platesti. Asigura-te ca intregul document este redactat in conditii legale.

Model de contract de donatie

Modele de contracte de donatie

In functie de tipul fiecaruia, un contract de donatie poate fi: 

Sursa Foto: Shutterstock

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 2.98

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]