ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT

Masuri de sprijin pentru angajati si angajatori: reducerea timpului de munca, ajutor financiar pentru telemunca, zilieri si sezonieri

de Colorful.hr | August 11, 2020

Actualizat Ianuarie 2021

Guvernul a reglementat, printr-o Ordonanta de Urgenta, noi masuri de sprijin pentru angajati si angajatori, in contextul pandemiei. OUG 132/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial si cuprinde o serie de prevederi, printre care incurajarea telemuncii, reducerea timpului de munca, acordarea unor indemnizatii pentru zilieri si sezonieri.

⇒ In octombrie 2020, Guvernul a introdus o conditie obligatie pentru acordarea sprijinului financiar pentru telemunca.

⇒ In decembrie 2020, Guvernul a decis sa prelungeasca, pana la 30 iunie 2021, acordarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca.

 

Masuri de sprijin pentru angajati si angajatori privind piata muncii - colorful.hr

Sa le luam pe rand:

Masuri pentru telemunca

Incepand cu luna ianuarie 2021, firmele care au angajati care lucreaza in regim de telemunca le pot acorda acestora bani pentru plata facturilor la utilitati (electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date) sau pentru achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou. Banii se acorda lunar, in functie de numarul de zile lucrate in regim de telemunca, in limita a 400 de lei. Banii sunt neimpozabili si scutiti de la plata contributiilor sociale obligatorii pentru pensie si sanatate si se acorda fara documente justificative. Mai multe detalii despre aceasta masura, citeste pe calculatorvanituri.ro.

De asemenea, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 de lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

In decembrie 2020, Legea 282/2020 pentru aprobarea OUG 132/2020 modifica criteriile de acordare a indemnizatiei de 2.500 lei. Astfel, banii se acorda pentru fiecare salariat care a desfasurat activitate si in perioada starii de alerta, nu doar in starea de urgenta decretata.

In octombrie 2020, Guvernul a stabilit ca doar angajatorii care si-au indeplinit obligatiile legale de modificare a raportului de munca al salariatului si au transmis datele in REVISAL vor putea obtine suma acordata pentru salariatii care au lucrat in telemunca. Masura este cuprinsa in OUG 182/2020, publicata in Monitorul Oficial, care aduce completari la OUG 132/2020.

Ordinul MMPS nr. 1376/2020, publicat in Monitorul Oficial, pentru stabilirea modalitatii de acordare a sprijinului financiar si a categoriilor de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020. Ordinul a intrat in vigoare pe 13 septembrie 2020. Actul normativ stabileste modalitatea de acordare a sprijinului financiar si categoriile de bunuri ce pot fi achizitionate pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

Bunurile ce pot fi achizitionate sunt:

 • Sisteme de calcul tip laptop/notebook
 • Tablete
 • Smartphone
 • Echipamente periferice
 • Echipamente necesare conectarii la internet
 • Licente aferente sistemelor de operare si aplicatiilor software necesare pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.

Pentru a accesa de sprijinul financiar, angajatorii transmit, prin platforma aici.gov.ro, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:

 • o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2

Descarca MODEL CERERE TELEMUNCA

 • o declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3

Descarca MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE TELEMUNCA

 • lista telesalariatilor pentru care se solicita acordarea ajutorului financiar, potrivit modelului prevazut in anexa4

Descarca LISTA TELESALARIATI

Vezi AICI GHIDUL de completare si transmitere ale formularelor si documentelor pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru telemunca

Plata ajutoarelor financiare se face in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, in ordinea depunerii cererilor, pana la 31 decembrie 2020, prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, respectiv cele mentionate de acestia in cererea depusa, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei complete prevazute anterior.

In situatia in care agentiile pentru ocuparea fortei de munca solicita clarificari scrise sau prezentarea de documente suplimentare, termenul de 10 zile curge de la data inregistrarii pe e-mail, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a clarificarilor scrise sau a documentelor suplimentare solicitate.

Angajatorii au obligatia de a transmite, in termenul prevazut de art. 6 alin. (4) din ordonanta de urgenta (in 30 de zile de la acordarea sumei), prin incarcarea pe platforma aici.gov.ro, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, care au efectuat plata sumelor prevazute la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, urmatoarele documente justificative, scanate:

 • facturile fiscale emise de catre furnizorii de bunuri si servicii tehnologice
 • bonurile fiscale sau chitantele sau extrasele de cont care sa ateste plata facturilor prevazute la lit. a)
 • fisele de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta telesalariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/si, dupa caz, bonurile de miscare a mijloacelor fixe date in folosinta salariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015, sau/si, dupa caz, situatia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigura fiecarui telesalariat.

In cazul nerespectarii, obligatiei prevazute la art. 6 alin. (5) din ordonanta de urgenta (obligatia de transmitere a documentelor justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite prin ordin), in 30 de zile de la data expirarii termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achizitia categoriilor de bunuri stabilite in anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordata, in contul de trezorerie al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, care au efectuat plata sumelor.

Masuri pentru reducerea timpului de munca

⇒ Pe data de 9 decembrie, in Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

Ultimele modificari facute OUG 132/2020:

 • se elimina obligativitatea inregistrarii in Revisal a reducerii timpului de lucru;
 • cele 5 zile in care reducerea timpului de munca este obligatorie nu mai trebuie sa fie consecutive;
 • ramane in vigoare reducerea cu maxim 50% din timpul de lucru, nu cu 80%;
 • interdictia de angajare sau subcontractare pentru activitati similare supuse reducerii timpului de munca se va aplica strict la nivelul locurilor de munca afectate de aceasta masura si nu la nivelul angajatorului;
 • pentru decontarea sumelor reprezentand indemnizatiile egale cu 75% din diferenta dintre salariul de incadrare si salariul realizat de catre salariat, conform timpului redus de lucru, angajatorul trebuie sa depuna o cerere insotita de urmatoarele documente:
  a) copie a deciziei privind reducerea timpului de munca, semnata de angajat ca a luat la cunostinta;
  b) balanta lunara de verificare, pentru perioada reducerii timpului de lucru;
  c) un acord incheiat cu reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii sau, in cazul in care nu exista un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, referitor la procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca;
  d) lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie;
  e) copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei.

Cererea de decontare si documentele se vor depune de catre angajator pana la data de 25 a fiecarei luni pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, urmand ca indemnizatia sa se deconteze tn termen de 5 zile.

⇒ Pe data de 16 septembrie 2020, in Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul nr. 1.393 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 1 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza OUG 132/2020 privind masurile de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Ordinul a intrat in vigoare pe data de 19 septembrie.

Descarca AICI modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere, necesare pentru decontarea indemnizatiei de 75% aferente reducerii timpului de lucru.

Vezi, mai jos, masurile luate pentru reducerea timpului de munca:

 • In cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca.
 • Reducarea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna.
 • Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programul de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.
 • Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturi salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in Revisal cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.
 • Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.
 • Indemnizatia este suportata de angajator si se deconteaza de ANOFM din bugetul asigurarilor pentru somaj. Procedura de decontare a sumelor, precum si perioada de aplicare se va stabili ulterior prin HG.
 • Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca si poate solicita indemnizatia daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 1. Masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii.
 2. Reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii, sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale si al angajatorilor din categoria reglementata de Orgonanta de Urgenta 44/2008 privind desfaturarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin legea 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.
 • In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, salariatul obtine atat venituri din salarii, cat si indemnizatia mentionata, in vederea impozitarii, acestea se cumuleaza, in vederea acordarii deducerii personale. Pentru calculul impozitului se aplica regulile de la art. 78 alin. (2) din Codul Fiscal – determinarea impozitului in afara functiei de baza.
 • Pe perioada aplicarii masurii reducerii timpului de munca, salariatii nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator. De asemenea, salariatilor nu le poate fi redus programul de lucru in temeiul art. 52 alin. (3) din Codul Muncii. Mai mult decat atat, in lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, angajatorul nu poate initia concedieri colective.

Masuri pentru  persoanele care realizeaza venituri in regim independent

 • In cazul reducerii temporare a activitatii, alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de Codul Civil (persoane fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale), precum si persoanele care au incheiat conventii individuale de munca in baza Legii cooperatiei, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • Plata indemnizatiei se realizeaza din bugetul de stat alocat de Ministerul Muncii, prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala.
 • Pentru indemnizatia acordata profesionistilor se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii. Obligatiile fiscale se declara prin intermediul Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul 2020, cu exceptia persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii cooperatiei, ale caror obligatii fiscale se declara, se retin si se platesc de catre societatea cooperativa prin Declaratia 112.
 • Beneficiaza de aceasta indemnizatie si profesionistii, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii cooperatiei care au beneficiat, cel putin o data, de indemnizatia prevazuta de Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020.

Pe data de 15 septembrie a fost publicat, in Monitorul Oficial, Ordinul nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru solicitarea indemnizatiei prevazute de art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Ordinul intra in vigoare pe 18 septembrie 2020.

Descarca AICI modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru profesionistii care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei.

Descarca AICI modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care urmeaza sa beneficieze de plata indemnizatiei.

Masuri pentru zilieri si lucratori sezonieri

 • Pentru zilierii care isi desfasoara activitatea intr-unul din domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarul de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.
 • Beneficiarii de lucrari vor plati acesti bani zilierilor, din bugetul propriu, la momentul platii contravalorii muncii zilnice, si apoi vor deconta sumele platite prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene.
 • Pentru sezonieri se acorda o indemnizatie de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41.5% din castigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Aceasta facilitate va putea fi acordata pana la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni.
 • Angajatorul va plati integral contravaloarea muncii prestate in baza contractului individual de munca pe perioada determinata, si ulterior va deconta, prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, suma reprezentand procentul de 41,5%.
 • Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj se va efectua in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.

Pe data de 1 septembrie a fost publicat, in Monitorul Oficial, Ordinul nr. 1341/2020 pentru aprobarea modelului cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei zilierilor in vederea solicitarii decontarii sumei prevazute de art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. Ordinul intra in vigoare pe 18 septembrie 2020.

Descarca AICI modelul cererii si al declaratiei pe propria raspundere in vederea solicitarii decontarii sumei prevazute la art. 4 din OUG 132/2020.

Prevederile OUG 132/2020 nu se aplica in cazul urmatoarelor categorii de angajatori:

 • Institutii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
 • Angajatorii care se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate.
 • Angajatorii care sunt inregistrati in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Citeste si: Pot angajatii care se afla in somaj tehnic sa beneficieze de concediul medical?

Sursa FOTO: Pixabay.com

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 5

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]