ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT
HR CEO manageri

Contractul de ucenicie: continut, acte necesare, durata

de Colorful.hr | December 10, 2020

Contractul de ucenicie reprezinta o forma particulara a contractului individual de munca, fiind incheiat pe o perioada determinata, prin care ucenicul se pregateste profesional si munceste sub autoritatea angajatorului, care este obligat sa ii plateasca un salariu si sa ii asigure conditiile necesare formarii profesionale. Ucenicul obtine, prin perioada de ucenicie, experienta de munca necesara unei viitoare angajari, iar angajatorul isi formeaza mana de lucru. Prin incheierea unui contract de ucenicie, vei dobandi, la sfarsitul perioadei de lucru, o serie de competente utile pe piata muncii, precum si un nivel de calificare profesionala, recunoscut printr-o certificare. In cele ce urmeaza, poti afla ce contine un contract de ucenicie, de ce documente ai nevoie, cat dureaza un astfel de contract si cum arata un model de contract de ucenicie. 

Cadru legislativ

Perioada de ucenicie este reglementata prin articolele 208-210 din Codul Muncii, care leaga ucenicia de obligativitatea existentei unui contract de ucenicie, prin care „angajatorul persoana juridica sau persoana fizica se obliga ca, in afara platii unui salariu, sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie potrivit domeniului sau de activitate”, iar ucenicul se obliga sa se formeze profesional si sa lucreze in subordinea angajatorului pe o perioada determinata. Articolul 210 mai spune ca perioada de ucenicie trebuie sa fie reglementata printr-o lege separata. 

In acest context, a aparut Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca actualizata si completata prin Legea nr. 164/2017. Potrivit articolului nr. 3, ucenicia se adreseaza persoanelor de peste 16 ani care „doresc sa se concentreze pe invatare, pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca”. Articolul nr. 5 din aceeasi lege mai vorbeste si despre obligativitatea desemnarii unui coordonator de ucenicie. Potrivit legislatiei, acesta este dator sa il indrume pe ucenic pentru a dobandi calitatile teoretice si practice necesare calificarii. Articolele urmatoare trateaza continutul contractului de ucenicie, documentele necesare, precum si durata sa. 

Cui i se adreseaza contractul de ucenicie

Contractul de ucenicie este menit sa stabileasca termenii relatiei profesionale dintre ucenic si angajator. Prin aceasta ucenicie, persoana cu o varsta minima de 16 ani dobandeste cunostinte teoretice si practice la locul de munca. 

Incheiat pe o perioada determinata, contractul pentru ucenicie vine in ajutorul celor care nu au calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca, dar doresc sa activeze in acel domeniu. Contractul poate fi incheiat chiar si de catre peroanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu (au mai putin de 10 clase). Ca ucenic, pentru un program de lucru de 40 de ore pe saptamana si in conditiile in care ai peste 18 ani, ai dreptul la un castig lunar cel putin egal cu salariul minim brut pe economie (care va fi, ulterior, impozitat). Salariul „in mana” va fi de cel putin 1.346 de lei. Pentru ucenicii cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

De asemenea, ca ucenic, vei avea aceleasi drepturi si obligatii pe care le au ceilalti angajati. In plus, contractul poate prevedea necesitatea unei perioade de proba de cel mult 30 de zile; daca acest lucru exista, angajatorul are obligatia de a te informa asupra sa. 

Perioada de ucenicie este considerata vechime in munca, iar la finalul perioadei vei primi un certificat care sa ateste nivelul de calificare profesionala obtinut. Acesta este recunoscut la nivel national. 

Conform articolului nr. 16 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca Angajatorul poate beneficia, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250 de lei pe luna acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un ucenic

Potrivit articolului nr. 7 din Legea nr. 279/2005, pot incheia un contract de ucenicie doar acele persoane care indeplinesc, cumulat, urmatoarele conditii:

 • Fac demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrarea la agentia pentru ocupare a fortei de munca (AJOFM) ori prin alti furnizori de servicii de ocupare a fortei de munca;
 • Au implinit varsta de 16 ani;
 • Nu au calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

Ce obligatii are angajatorul

Conform articolului nr. 6 din Legea nr. 279/2005, angajatorul are urmatoarele obligatii:

 • Sa asigure ucenicului toate drepturile conferite contractului de munca incheiat pe o perioada determinata, proportional cu timpul lucrat;
 • Sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care acesta se formeaza profesional;
 • Sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica aferenta programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, conform Ordinului Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, modificata si completata;
 • Sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acesta nu este finantat din alte surse (din bugetul asigurarilor de somaj, din fonduri europene structurale si de investitii sau din donatii).

Ce contine contractul de ucenicie

Ce contine contractul de ucenicie

Inainte de inceperea propriu-zisa a activitatii, contractul trebuie inregistrat si in registrul general de evidenta a salariatilor, care trebuie transmis Inspectoratului teritorial de munca. Acest contract cuprinde mai multe informatii, printre care:

 • Durata, potrivit nivelului de calificare ce urmeaza sa fie obtinut de ucenic;
 • Denumirea calificarii pe care ucenicul o va obtine;
 • Numele si calificarea persoanei care coordoneaza activitatea ucenicului;
 • Drepturile si obligatiile ucenicului, precum si obligatiile angajatorului;
 • Criteriile de evaluare a ucenicului;
 • Adresa locului/ locurilor la care ucenicul isi desfasoara activitatea;
 • Prevederile obligatorii din orice contract individual de munca (vezi mai jos).

Cum contractul pentru ucenicie este o forma particulara a contractului individual de munca, acesta trebuie sa contina si o serie de clauze obligatorii. Acestea includ:

 •  Identitatea partilor
 • Sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 • Data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 • Obiectul contractului de munca;
 • Durata perioadei de proba
 • Atributiile postului;
 • Conditiile de munca;
 • Timpul de munca si cel de odihna;
 • Salariul;
 • Securitatea si sanatatea in munca.

Ce acte sunt necesare pentru a incheia un contract de ucenicie

Pentru a incheia un contract de ucenicie, va trebui sa prezinti urmatoarele acte angajatorului:

 • Actul de identitate in original si copie;
 • Certificatul de nastere in original si copie;
 • Adeverinta medicala care sa ateste ca esti apt de munca;
 • Acte de studii care sa ateste ca indeplinesti conditiile pentru a obtine nivelul de calificare profesionala dorit in urma uceniciei, in copie legalizata;
 • Dispozitia de repartizare (daca este cazul);
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca nu esti calificat pentru activitatea pentru care te-ai inscris ca ucenic si ca in ultimii doi ani nu ti-a incetat contractul ce priveste ucenicia din cauza comportamentului tau la locul de munca.

Care este durata contractului de ucenicie

Conform Legii nr. 279/2005 si completata prin Hotararea de Guvern nr. 423/2019, durata contractului de ucenicie difera in functie de nivelul de calificare pe care il vei obtine. Astfel, exista patru niveluri, plus un al cincilea, pentru care ai nevoie de studii superioare.

 • Nivelul 1 are o durata de sase luni si minimum 180 de ore de munca. Acesta presupune ca esti responsabil pentru propria activitate care implica, de regula, atributii repetitive si de rutina;
 • Nivelul 2 dureaza 12 luni si necesita minimum 360 de ore de munca. Acest nivel mai presupune, fata de primul, si lucrul alaturi de colegi, asumarea unor responsabilitati colective si participarea la activitati mai complexe;
 • Nivelul 3 dureaza 24 de luni si consta in minimum 720 de ore de munca. In acest timp, vei avea mai multe atributii. Vei coordona si controla activitatea echipei din care faci parte si vei duce la bun sfarsit o serie de activitati care variaza in diversitate si complexitate;
 • Nivelul 4 are o durata de 36 de luni si este nevoie de cel putin 1.080 de ore de munca. In urma finalizarii acestui nivel, vei fi responsabil pentru propria activitate si a echipei de lucru si vei putea desfasura activitati de control si organizare in contexte dintre cele mai variate. De asemenea, vei fi capabil sa pui in aplicare cunostintele teoretice si practice dobandite in timpul perioadei de ucenicie. 

In ce conditii se inregistreaza contractul pentru ucenicie

Contractul trebuie incheiat, in mod obligatoriu, si in scris si trebuie inregistrat in termen de 20 de zile la Inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Documentul trebuie incheiat si depus de catre angajator. 

Anterior începerii activității, contractul pentru ucenicie se înregistrează și în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Conditii contract ucenicie

In ce conditii se incheie, executa, modifica, suspenda, inceteaza contractul de ucenicie

Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) republicata, modificata si completata. Astfel, exista o serie de prevederi pentru fiecare caz in parte.

Incheierea contractului de ucenicie

Potrivit capitolului nr. 1 din Titlul II din Codul Muncii, orice contract individual de munca, deci si cel de ucenicie, se incheie pe baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Angajatorul este obligat sa incheie contractul de ucenicie, iar forma sa scrisa este o conditie obligatorie pentru valabilitatea actului. 

Executarea contractului de ucenicie

Executarea contractului de ucenicie ca forma particulara a contractului individual de munca este reglementata prin capitolul nr. 2 din Titlul II din Codul Muncii. Conform legislatiei, executarea contractului consta in punerea in scris, in contract, a drepturilor si obligatiilor ucenicului si ale angajatorului.

Modificarea contractului de ucenicie

Potrivit articolului nr. 17 din capitolul 1 din Titlul II din Codul Muncii, orice modificare a unuia dintre elementele contractului de munca, deci inclusiv de ucenicie, adusa in timpul executarii contractului, necesita incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii,, cu exceptia situatiilor in care o astfel de modificare este prevazuta in mod expres de lege. 

De asemenea, conform articolului nr. 41 din capitolul nr. 3 din Titlul II din Codul Muncii, contractul individual de munca (deci si cel de ucenicie) poate fi modificat doar prin acordul partilor. Angajatorul are dreptul de a aduce o schimbare contractului doar cu acordul ucenicului, prin act aditional, iar nu prin decizie unilaterala. . Modificarea contractului de munca poate viza aspecte care au de-a face cu durata contractului, locul muncii, felul acesteia, conditiile de munca, salariul sau timpul de munca si cel de odihna. 

Incetarea contractului de ucenicie

Conform articolului nr. 56 din capitolul nr. 5 din Titlul II din Codul Muncii, contractul individual de munca poate inceta:

 • In momentul decesului salariatului sau al angajatorului sau la dizolvarea persoanei juridice;
 • Ca urmare a unei nulitati absolute descoperite in contractul de munca, din data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca;
 • Ca urmare a unei condamnari la executarea unei pedepse privatoare de libertate;
 • Ca urmare a interzicerii exercitarii unei functii ca masura de siguranta sau pedeapsa complementara;
 • La data expirarii termenului contractului individual de munca pe durata determinata, precum si in cazul contractului de ucenicie.

Suspendarea contractului de ucenicie

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni conform capitolului nr. 4 din Titlul II din Codul Muncii in urmatoarele situatii: prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. De asemenea, suspendarea contractului de munca are drept efect suspendarea prestarii muncii de catre ucenic si a platii drepturilor salariale de catre angajator.

Pe durata suspendarii, pot exista alte drepturi si obligatii ale partilor daca acestea sunt prevazute in mod special in legi, prin contractul colectiv de munca, prin contractul ce priveste ucenicia sau prin regulamentul intern. 

Model de contract de ucenicie

Vezi, mai jos, cum arata un model de contract de ucenicie. Il poti descarca si de aici

Model de contract de ucenicie

Contract ucenicie model

Contract ucenicie - model contract

Contract ucenicie exemplu

 

Contract de ucenicie model

Contractul de ucenicie vine in ajutorul celor care doresc sa obtina cunostinte teoretice si abilitati practice utile obtinerii unei meserii. Un avantaj major al timpului investit in perioada de ucenicie este certificatul care dovedeste calificarea si care poate fi folosit pentru a obtine un loc de munca in domeniu. 

Sursa FOTO: Shutterstock.com

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 3.71

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]