ColorfulHR Logo
INCEARCA GRATUIT
HR CEO manageri

Tot ce trebuie sa stii despre angajarea muncitorilor straini

de Colorful.hr | February 27, 2019

Actualizat septembrie 2020

Potrivit legislatiei din Romania, angajarea muncitorilor straini (care nu au cetatenie romana) este posibila in baza unor conditii si obligatii de care trebuie sa tina cont atat angajatorul, cat si angajatul.

Procedura de angajare a cdifera in fccccccunctie de spatiul de provenienta al persoanei care doreste sa fie angajata in Romania. Exista cateva diferente intre cei care provin din spatiul Uniunii Europene si cei care provin din spatiul non-UE, asa ca, in cele ce urmeaza, analizam pe larg acest proces.

Ultimele modificari legislative legate de angajarea strainilor

Pe data de 10 septembrie 2020, in Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 200 pentru completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania si a OUG nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Noutati la OUG 194/200

La alin (3) al articolului 44 din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, se introduce litera e) care are urmatorul cuprins: “cetatenilor din Republica Moldova, Ucraina si Republica Serbia incadrati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic“.

Articolul 44 se refera la viza de lunga sedere pentru angajare in munca, care se acorda strainilor in scopul incadrarii in munca pe teritoriul Romaniei la un angajator, scrie calculatorvenituri.ro.

Noutati la OUG 25/2014

Ordonanta 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania se completeaza dupa cum urmeaza:

 • La articolul 3 alineatul (2), se introduce litera o):

In urma acestei modificari nu va fi necesara obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei a cetatenilor din Republica Moldova, Ucraina si Republica Serbia incadrati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic.

 • La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3):

Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a), nu este nevoie de aviz de angajare pentru cetatenii din Republica Moldova, Ucraina si Republica Serbia incadrati in munca pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. b).

Categorii de lucratori

Conform Ordonantei nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, in functie de tipul de activitate prestata, lucratorii se impart in:

 • lucrator permanent, incadrat in munca pe teritoriul Romaniei in baza unui contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, incheiat cu un angajator, in baza avizului de angajare;
 • lucrator stagiar, strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de invatamant superior sau care urmeaza o forma de invatamant superior într-o tara terta, care participa pe teritoriul Romaniei la un program de stagiu, cu durata determinata, in scopul imbunatirii pregatirii profesionale sau obtinerii unei calificari profesionale, precum si al imbunatatirii cunostintelor lingvistice si culturale;
 • Lucrator au-pair, strainul incadrat în munca temporar de o familie-gazda, pentru a-şi imbunatati cunostintele si competentele lingvistice in schimbul unor activitati casnice usoare si de îngrijire a copiilor
 • lucrator sezonier, incadrat in munca pe teritoriul Romaniei intr-un sector in care activitatea se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor;
 • lucrator transfrontalier, incadrat in munca intr-o localitate de frontiera de pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, incheiat cu un angajator, in baza avizului de angajare;
 • lucrator inalt calificat, incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an, incheiat cu un angajator, in baza avizului de angajare;
 • lucrator detasat, cetatean calificat, angajat al unei persoane juridice cu sediul in strainatate, care poate sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Romaniei;
 • Personal cu calificare speciala – profesorii universitari, cercetatorii si personalul stiintific care desfasoara in Romania o activitate academica sau o activitate de cercetare in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, institutiilor de educatie si cercetare, autoritatilor si institutiilor din sistemul administratiei publice centrale.

Procedura de angajare a cetatenilor straini din Uniunea Europeana (UE), spatiul Economic European (SEE) sau Confederatia Elvetiana (CE)

Daca intentionezi sa angajezi lucratori straini, trebuie sa ai in vedere urmarea catorva pasi esentiali si obtinerea unor documente indispensabile, conform legislatiei in vigoare.

Inregistrarea rezidentei cetateanului expat

Daca doresti sa angajezi un cetatean strain din UE, SEE sau CEE (a carui sedere pe teritoriul Romaniei sa fie mai mare de trei luni), primul pas este sa ii inregistrezi acestuia rezidenta la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care cetateanul expat locuieste.

Dosarul de inregistrare a rezidentei trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • Contractul de munca in original si copie sau adeverinta eliberata de angajator (original);
 • Cerere tip;
 • Carte de identitate sau pasaport (in original si copie);
 • Print screen de pe platforma REVISAL (semnat si stampilat de angajator). REVISAL este Registrul General de Evidenta a Salariatilor si contine toate contractele individuale de munca in desfasurare.
 • Chitantele aferente taxelor de inregistrare.

In cazul detasarii unui angajat pe teritoriul Romaniei, pentru obtinerea Certificatului de inregistrare, la Inspectoratul General pentru Imigrari vor fi depuse si contractul de detasare si adresa de detasare traduse si legalizate in conditiile legii, dar si adresa din partea filialei/societatii din Romania, prin care sa se confirme faptul ca persoana respectiva este detasata pe perioada stipulata in contractul de detasare.

Certificatul de inregistrare

In baza documentelor mentionate mai sus, Inspectoratul General pentru Imigrari emite in aceeasi zi un Certificat de inregistrare valabil pentru o perioada de pana la cinci ani, dar nu mai mica de un an.

De asemenea, in acel moment, angajatul expat primeste un CNP care poate fi inserat in Declaratia 112 (Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate), fiind astfel integrat in sistemul de asigurari sociale.

De asemenea, angajatul strain trebuie sa ceara o adeverinta pentru medic de la angajator si sa se inscrie la un medic de familie in Romania. Casa de sanatate la care este arondat angajatul trebuie adusa la cunostinta angajatorului, pentru declararea contributiei la asigurarile sociale de sanatate (CASS).

Salariul si contributiile sociale ale angajatului expat

In cazul unui angajat expat din UE, SEE sau CEE care detine un contract individual de munca, salariul se calculeaza la fel ca cel pentru un angajat rezident, fiind aplicata legislatia locala. Angajatorul va retine impozit si contributii sociale pentru acesta si le va mentiona in Declaratia 112 (pana la data de 25 a lunii urmatoare), urmand sa le plateasca in numele angajatului catre statul roman.

Cartea albastra a UE

In vederea simplificarii regimului de angajare a cetatenilor straini din UE, a aparut Cartea albastra a UE, documentul de identitate eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, care atesta dreptul de sedere si de munca al acestuia pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator inalt calificat.

Pot obtine Cartea albastra cetatenii statelor membre UE (exceptie facand Danemarca, Irlanda si Marea Britanie) care fac dovada unei calificari profesionale superioare (de exemplu, o diploma de studii superioare) si prezinta un contract de munca sau o oferta ferma de munca, din care sa reiasa ca acesta va fi angajat cel putin un an.

Ce trebuie sa stii daca angajezi lucratori din afara UE, SEE sau CEE

In cazul in care doresti sa angajezi un cetatean din afara Uniunii Europene, trebuie, in primul rand, sa obtii un aviz de angajare pentru el. Cetatenii care nu provin din spatiul UE, SEE sau CE pot fi angajati cu norma intreaga de opt ore pe zi in Romania, la un singur angajator, fie el persoana fizica sau juridica.

Avizul de angajare

Pentru a obtine avizul de angajare pentru un lucrator din afara UE, SEE sau CEE, angajatorul trebuie sa depuna un dosar si sa plateasca taxe la Inspectoratul General pentru Imigrari din judetul in care isi are sediul social.

Taxele pe care le plateste angajatorul sunt stabilite in functie de categoria din care face parte lucratorul pe care si-l doreste in echipa.

Inspectoratul General pentru Imigrari solutioneaza cererea pentru eliberarea avizului de angajare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile daca se impun verificari in plus.

Ce documente sunt necesare pentru obtinerea avizului de angajare

Pentru a obtine un astfel aviz, angajatorul trebuie sa depuna la Inspectoratul General pentru Imigrari urmatoarele acte:

 • Cerere de motivare a angajarii;
 • Certificatul de inregistrare a firmei la Registrul comertului, in copie si in original;
 • Certificatul constatator din care sa rezulte ca la Registrul comertului sau, dupa caz, la Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii falimentului;
 • Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat;
 • Adeverinta eliberata de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator;
 • Fisa postului pentru locul de munca vacant;
 • Dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de larga circulatie;
 • Oferta ferma de angajare din partea firmei;
 • Copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Curriculum Vitae-ul cetateanului strain care ar urma sa fie angajat;
 • Declaratia pe proprie raspundere a cetateanului strain ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
 • Cazierul judiciar al cetateanului strain, eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta;
 • Cazierul judiciar al firmei la care urmeaza sa fie angajat strainul;
 • Atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea avizului de munca;
 • Copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala a cetateanului strain, documente traduse si legalizate in conditiile legii;
 • copia documentului de trecere a frontierei valabil (pasaport, titlu de calatorie etc.) al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
 • doua fotografii tip 3/4 ale cetateanului strain.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un cetatean din afara UE, SEE sau CE pentru a se angaja in Romania

Pentru a se angaja in Romania, un cetatean care nu provine din UE, SEE sau CEE poate fi angajat in Romania, cu aviz de angajare, daca se intrunesc urmatoarele conditii:

 • Locurile de munca ramase vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, de cetateni ai statelor membre UE/SEE/CE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
 • Cetateanul strain indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;
 • Cetateanul strain face dovada faptului ca este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva;
 • Cetateanul strain nu are antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
 • Se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului (contingentul poate fi diferit de la an la an si este stabilit printr-o Hotarare a Guvernului);
 • Angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;
 • Angajatorul desfasoara o activitate compatibila cu functia pe care ar trebui sa o exercite cetateanul strain angajat;
 • Angajatorul nu a fost sanctionat in ultimii trei ani pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.

Exceptii in cazul cetatenilor din afara UE, SEE sau CEE

Nu trebuie indeplinite conditiile mai sus mentionate in cazul angajarii unui cetatean strain din afara UE, SEE si CE care:

 • Detine functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina si este singura persoana numita in aceasta functie;
 • Este sportiv profesionist si are dovezi ca a desfasurat o activitate similara in alta tara;
 • Solicita un aviz de angajare pentru lucrator transfrontalier;
 • Solicita un aviz de angajare pentru lucrator sezonier.

Viza de sedere

Dupa obtinerea avizului de angajare, cetateanul strain trebuie sa obtina o viza de lunga sedere de la oficiile consulare ale Romaniei. Acesta va plati o taxa de 120 de euro si va depune un dosar care trebuie sa contina:

 • Copia avizului de angajare/avizului de detasare eliberat in conditiile legislatiei;
 • Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
 • Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;
 • Asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Cetateanul strain poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de angajare de catre angajator. Viza se aproba de Centrul National de Viza si se acorda pe o perioada de maximum 90 de zile.

Permisul unic

Dupa incetarea dreptului de sedere in Romania oferit de viza, urmatorul pas este obtinerea permisului unic. Cetateanul strain il poate obtine de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuieste, pe baza depunerii unui dosar care contine:

 • Cerere de prelungire a dreptului de sedere in scop de munca/detasare;
 • Document de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie etc.), in original si copie;
 • Dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in original si copie;
 • Contractul individual de munca;
 • Print screen din REVISAL;
 • Salariul inscris;
 • Adeverinta medicala;
 • Taxe.

Permisul unic se reface cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior.

Articol realizat de specialistii Colorful.hr Leasing

Colorful.hr Leasing este divizia de leasing de personal a Grupului Romanian Software. Colorful.hr Leasing ofera servicii de recrutare si leasing de personal companiilor din orice industrie din Romania, asigurandu-le acces la personal inalt calificat, pe o perioada determinata sau nedeterminata de timp. Compania se concentreaza pe recrutarea si leasingul de personal atat din Romania, cat si pe ”importul” de angajati din Asia.

Daca ai nevoie sa te ajutam cu recrutarea de personal sau ai nevoie sa inchiriezi personal, CONTACTEAZA-NE.  Suntem aici pentru tine!

Daca ti s-a parut interesant articolul si vrei sa stii mai multe despre acest subiect, citeste si: Cum sa depasesti cu succes cele mai mari provocari ce pot aparea atunci cand importi forta de munca din afara UE.

Fii la curent cu ultimele noutati in Business si HR!

Daca esti antreprenor, manager sau specialist HR, nu trebuie sa ratezi cele mai utile informatii pentru a creste o echipa productiva si multumita!

Daca ti-a placut articolul, lasa-ne o parere.
Average rating: 3.17

Colorful.hr

colorful.hr este un blog de resurse umane care prezinta cele mai noi informatii din domeniul HR si care documenteaza provocarile si tendintele din industrie. Continutul de pe colorful.hr este actualizat saptamanal si abordeaza subiecte de interes pentru profesionistii HR, manageri si CEO, dar si pentru angajati sau cei pasionati de domeniul resurselor umane.
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din domeniul resurselor umane sau daca vrei sa primesti invitatii la webinariile de HR si de legislatie pe care le organizam, aboneaza-te la newsletterul colorful.hr

Descopera colorful.hr

Software in Cloud pentru un HR inteligent

 • Salarizare: soft calcul salarii, Revisal automat
 • Pontaj electronic si gestiune concedii
 • Administrare de personal
 • Rapoarte si statistici HR
 • Dosarul electronic al angajatului
 • Recrutare angajati si management personal
Vezi detalii
Intrebari frecvente
 • Ce trebuie sa stii daca angajezi muncitori straini?

 • De ce documente are nevoie un muncitor strain care provine din UE, SEE sau CE?

 • De ce documente are nevoie un muncitor strain care provine din afara UE, SEE sau CE?

 • Ce trebuie sa stii daca angajezi muncitori straini?

  Procedura de angajare difera in functie de spatiul din care provine muncitorul care vrea sa lucreze in Romania. Asadar, exista reguli diferite pentru cei care provin din Uniunea Europeana, spatiul Economic European, Confederatia Elvetiana sau din afara celor trei zone mentionate.

 • De ce documente are nevoie un muncitor strain care provine din UE, SEE sau CE?

  Pentru angajarea unui muncitor care provine din UE, SEE, CE, urmatoarele documente sunt absolut necesare: inregistrarea rezidentei, certficatul de inregistrare, cartea albastra a UE, salariul si contributiile sociale ale expatului.

 • De ce documente are nevoie un muncitor strain care provine din afara UE, SEE sau CE?

  Cetatenii care provin din afara UE, SEE, CE, care vor sa munceasca in Romania, au nevoie de avizul de angajare, viza de sedere, permisul unic.

Articole Similare

RECOMANDARE

Webinar Legislație

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de următorul material:

Află cum poți simplifica procesele de resurse umane, repetitive și consumatoare de timp folosind tehnologia. Experți în resurse umane și legislație vin cu cele mai bune sfaturi.

Vezi detalii

RECOMANDARE

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34766" title="Pop Up Ghid Soft (Recomandare)"]

Mulțumim pentru răspuns!Persoanele cu profilul tău sunt interesate de urmatorul material:

Ghid pentru alegerea unui soft de HR

Alegerea unui soft pentru HR poate fi ușoara, dacă urmezi pașii corecți! Descarcă ghidul GRATUIT!

[contact-form-7 id="34767" title="Pop Up Ghid Soft (Multumim)"]